Zpět na seznam

MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tato funkce umožňuje, podle vybavení vozidla, aktivovat/deaktivovat a nastavovat některé funkce vozidla.

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou 1

Přístup do menu nastavení

Informace o přístupu k různým nastavením naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Volba nastavení

Vyberte menu a pak funkci, kterou chcete upravit (zobrazení závisí na vybavení vozidla a zemi):

a) „Řízení“:

- Ukazatel hlasitosti.

b) „Přístup“:

- Odemknutí dveří řidiče;

- Zamykání dveří za jízdy;

- Otevření/zavření v automatickém režimu;

- Dálkové zamykání dveří/odemknutí při přiblížení;

- Zvuk vzdáleného zamykání;

- Tichý režim;

- Automatické zamykání.

c) „Světlo / stírač“:

- Doprovodné vnější osvětlení;

- Stírání v opačném pořadí;

- Automatické přední stírání;

- Otření po mytí.

d) „Vítejte“:

- Venkovní uvítání;

- Automatické sklápění zpětných zrcátek;

- Uvítání v interiéru;

- Automatický režim stropního osvětlení;

Dle funkce vyberte:

- K aktivaci nebo deaktivaci „ON“ nebo „OFF“;

nebo

- doba k úpravě času, po který jsou světla rozsvícena (např. pro funkci „Doprovodné vnější osvětlení“).

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tato nastavení při stojícím vozidle.

Vozidla bez multimediální obrazovky

Přístup do nabídky nastavení na displeji 2 u vozidel vybavených přístrojovou deskou A

Po zastavení vozidla mačkejte spínač 3, dokud se neotevře karta „Vozidlo“.

Mačkejte spínač 4 nebo 5, dokud se nezobrazí menu „Nastavení“, a poté volbu potvrďte stisknutím tlačítka 6OK“.

Přístup do nabídky nastavení na displeji 2 u vozidel vybavených přístrojovou deskou B

S vozidlem v klidu stiskněte spínač 3 tolikrát, kolikrát je třeba, aby se otevřela karta „Nastavení“, poté stisknutím tlačítka 6OK“ potvrďte.

Opakovaně stiskněte ovladač 4 nebo 5, dokud se neotevře nabídka „Nastavení vozu“, a poté stisknutím spínače 6OK“ potvrďte.

Volba nastavení

Pomocí ovladače 4 nebo 5 vyberte funkci, kterou chcete upravit a stisknutím tlačítka 6OK“ potvrďte (zobrazení se může lišit podle vybavení vozidla a země):

a) „PALUBNÍ DESKA“:

- Jazyk;

- Jednotka;

- Styl;

- Barva.

b) „VOZIDLO“:

- Stírání zadního skla při couvání;

- Automatické stírání čelního skla;

- Funkce dodatečného setření předního/zadního okna;

- Venkovní uvítání;

- Volnoběžka v režimu ECO;

- Ukazatel hlasitosti.

c) „PARK. ASISTENT“:

- Hlasitost zvuku pípání;

- detekce přední překážky;

- detekce boční překážky;

- detekce překážky vzadu.

d) „POMOC PŘI ŘÍZENÍ“:

- Citlivost upozornění na vyjetí z jízdního pruhu;

- Vibrace upozornění na vyjetí z jízdního pruhu;

- Citlivost asistenta udržování jízdního pruhu;

- upozornění na mrtvý úhel;

- Varování před únavou;

- Aktivní brzdění;

- Upozornění na překročení rychlosti;

- Upozornění na bezpečnou vzdálenost.

e) „Osvětlení“:

- Automatický režim stropního osvětlení;

- Automatické doprovodné vnější osvětlení;

- Doprovodné vnější osvětlení: XX sekund.

f) „Přístup“:

- Zamykání dveří za jízdy;

- Otevření/zavření v automatickém režimu;

- Odemknutí pouze dveří u řidiče;

- Automatické opětovné zamykání;

- Tiché zamknutí;

- Automatické otevírání/zavírání;

- Automatické nastavení zpětných zrcátek.

g) „Reset“.

= funkce aktivována

< funkce deaktivována

Po výběru řádku můžete funkci upravit stiskem spínače 6OK“.

Pokud zvolíte jednu z možností „PARK. ASISTENT“, pak „HLASITOST“ nebo „PALUBNÍ DESKA“ a pak „JAZYK“, budete muset provést další výběr (hlasitost parkovacího asistenta nebo jazyk přístrojové desky).

V takovém případě proveďte výběr a potvrďte stisknutím tlačítka 6OK“, zvolená hodnota se zobrazí na = před řádkem.

Pro odchod z menu stiskněte spínač 4 nebo 5 pro přístup do menu „ZPĚT“ a volbu potvrďte stisknutím tlačítka 6OK“.

Může být potřeba tuto operaci provést několikrát.

Menu osobní nastavení vozidla není možné použít za jízdy.

Při rychlosti nad 20 km/h přejde displej přístrojové desky automaticky zpět do režimu palubního počítače.