Zpět na seznam

MANUÁLNÍ KLIMATIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovládání

1 Regulace teploty vzduchu / funkce „Dobrý výhled“.

2 Odmrazování/odmlžování zadního okna a (podle typu vozidla) zpětných zrcátek.

3 Klimatizace.

4 Recirkulace vzduchu.

5 Nastavení rozvodu vzduchu v kabině.

6 Zvyšte rychlost ventilace.

7 Snižte rychlost ventilace až do zastavení systému.

Zapnutí nebo vypnutí klimatizace

Klimatizace se zapíná (rozsvícená kontrolka) a vypíná (zhasnutá kontrolka) pomocí tlačítka 3.

Použití klimatizace umožní:

- snížit teplotu uvnitř vozidla;

- rychle odstranit zamlžení skel.

Ukazatele

Na multimediálním displeji A se zobrazují tyto ukazatele:

8 Teplota vzduchu.

9 Aktivní režim.

10 Rychlost ventilace.

11 Rozvod vzduchu v kabině.

Rozvod vzduchu v kabině

Existuje pět možností rozvodu vzduchu. Otáčením ovladače 5 zvolte požadovaný rozvod.

Rozvod vzduchu se zobrazuje na multimediálním displeji.

õ Celý tok vzduchu je pak směrován do štěrbin pro odmlžování předního skla a oken předních dveří.

÷ Proud vzduchu je rozdělen mezi všechny větrací otvory, štěrbiny pro odmlžování předních bočních oken, štěrbiny pro odmlžování předního skla a prostory pro nohy.

ó Proud vzduchu je směrován hlavně do prostorů pro nohy.

G Proud vzduchu je směřován k výdechům ventilace v palubní desce, k nohám osob na předních místech a u některých vozidel i k nohám osob sedících na místech druhé řady.

J Proud vzduchu je směrován do větracích otvorů palubní desky.

Regulace teploty vzduchu

Otočte ovladačem 1 podle požadované teploty. Čím vyšší je teplota, tím víc čárek se zobrazuje na multimediálním displeji.

Při dlouhodobém použití klimatizace můžete pocítit chlad. Pro zvýšení teploty otočte ovladač 1 doprava.

Odmrazování a odmlžování zadního okna

Když je zapnutý motor, stiskněte tlačítko 2. Provozní kontrolka se rozsvítí.

Tato funkce umožňuje rychlé elektrické odmlžení zadního okna a elektricky odmrazovaných zpětných zrcátek (u vozidel, která jsou jimi vybavena).

Pro vypnutí této funkce znovu stiskněte tlačítko 2.

Při poruše se odmlžování automaticky vypne.

Funkce „Zvýšení viditelnosti“

Stiskněte tlačítko 1: integrovaná kontrolka v tlačítku se rozsvítí.

Tato funkce zajišťuje rychlé odmrazování a odmlžování předního skla a zadního okna, předních bočních oken a vnějších zpětných zrcátek (u některých vozidel). Vyžaduje spuštění automatické klimatizace a odmrazování zadního skla.

Zapnutí recirkulace vzduchu

Stiskněte tlačítko 4: integrovaná kontrolka v tlačítku se rozsvítí. Za těchto podmínek se vzduch nasává z kabiny a recirkuluje bez nasávání vzduchu zvenku. Recyklace vzduchu umožňuje:

- izolovat vnější prostředí (při jízdě v oblasti se znečištěným vzduchem apod.),

- rychleji ochladit teplotu v kabině.

Změna rychlosti ventilace

Rychlost ventilace můžete zvýšit nebo snížit stiskem tlačítek 6 nebo 7.

Systém je vypnutý (OFF): rychlost ventilace je nulová (zastavené vozidlo). Můžete nicméně pociťovat slabé proudění vzduchu, když vozidlo jede.

Vypnutí funkce

Pro vypnutí systému stiskněte několikrát tlačítko 7, dokud se na multimediálním displeji nezobrazí „OFF“.

Můžete nicméně pociťovat slabé proudění vzduchu, když vozidlo jede.

Dlouhodobé použití recyklace vzduchu může vést k zamlžení bočních oken a předního skla a ke vzniku nepříjemných pachů způsobených neobnovováním vzduchu uvnitř vozidla. Jakmile již není recirkulace vzduchu potřebná, doporučujeme přejít na normální provoz (vnější vzduch) opětovným stisknutím tlačítka 4.