Zpět na seznam

KAPOTA MOTORU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pro otevření zatáhněte za rukojeť 1 umístěnou na levé straně palubní desky.

Odjištění pojistky kapoty

Pro odemknutí potlačte jazýček 3 a zároveň nadzvedněte kapotu.

Otevření kapoty

Zdvihněte kapotu a při otevírání ji přidržujte. Kapotu přidržují zvedáky 2.

Před jakýmkoli úkonem v motorovém prostoru je třeba vypnout zapalování. SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s klíčem SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou.

O kapotu motoru se neopírejte, protože hrozí nechtěné zavření kapoty.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze Vypnuto.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Zavření kapoty

Přesvědčte se, zda jste v motorovém prostoru nezapomněli nějaké předměty.

Při zavírání uchopte kapotu uprostřed, sklopte ji a ve výšce přibližně 30 cm nad zámkem ji pusťte. Zavře se sama vlastní vahou.

Po každém zásahu v prostoru motoru se ujistěte, že jste v něm nic nezapomněli (hadr, nářadí...).

Předmět v motorovém prostoru by mohl poškodit motor nebo způsobit požár.

Zkontrolujte řádné upevnění kapoty.

Zkontrolujte, zda nic nebrání upevnění zámku (štěrk, hadřík atp.).

V případě nárazu, i mírného do masky chladiče nebo kapoty, nechte co nejdříve zkontrolovat systém uzamčení kapoty zástupcem značky.