Zpět na seznam

FUNKCE KVALITY VENKOVNÍHO VZDUCHU A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁPACHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jak funkci zpřístupnit z multimediální obrazovky 1 naleznete v návodu k multimediální výbavě.

Kvalita venkovního vzduchu

Vysvětlující text a animace na displeji multimédií uvádí kvalitu vzduchu ve vozidle.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.