Zpět na seznam

ELEKTRICKY NASTAVITELNÉ PŘEDNÍ SEDADLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

U vozidel, která jsou tímto systémem vybavena, můžete použít tlačítko 1 pro přístup k nabídce „Sedadla“ na multimediálním displeji (více informací na následujících stránkách).

Seřízení opěradla

Pro sklonění opěradla pohněte horní částí spínače 2 dopředu nebo dozadu.

Seřízení sedadla řidiče v oblasti beder

Pohněte spínačem 3 směrem dopředu, dozadu, nahoru nebo dolů.

Seřízení sedáku

Posunutí sedáku dopředu nebo dozadu

Pohněte spínačem 4 směrem dopředu nebo dozadu.

Zvýšení a snížení sedáku

Pohněte zadní částí spínače 4 nahoru nebo dolů.

Nastavení sklonu sedáku

(podle typu vozidla)

Pohněte přední částí spínače 4 nahoru nebo dolů.

Vyhřívání sedadel

Zapalování je zapnuto.

- Prvním stisknutím spínače 5 na požadovaném sedadle se topení zapne na vysoký výkon. Rozsvítí se obě kontrolky spínače;

- druhým stisknutím spínače se topení přepne na nízký výkon. Svítí pouze jedna kontrolka;

- Třetím stisknutím se topení vypne.

Z bezpečnostních důvodů tato seřízení provádějte při stojícím vozidle.

Aby nedošlo ke snížení účinnosti bezpečnostních pásů, doporučujeme Vám nesklánět opěradla sedadel příliš dozadu.

Na podlaze před řidičem se nesmí nacházet žádné předměty: při prudkém brzdění by se totiž takové předměty mohly dostat pod pedály a bránit tak jejich sešlápnutí.