Zpět na seznam

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OKEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovládání oken

Tyto systémy fungují:

- pokud motor běží;

- po vypnutí motoru až do otevření některých předních dveří (omezeno přibližně na 12 minut);

- s vypnutým motorem, se zavřenými předními dveřmi, po stisknutí tlačítka pro nastartování motoru.

Stiskněte nebo potáhněte spínač některého skla pro jeho spuštění nebo vytažení do požadované polohy: zadní skla nelze spustit úplně.

Z místa řidiče pomocí spínače ovládáte:

1 stranu řidiče,

2 stranu předního spolujezdce,

3 a 5 strany zadních spolujezdců.

Z míst spolujezdců použijte spínač 6.

Bezpečnost cestujících na zadních sedadlech

Řidič může zakázat funkci ovládání oken stisknutím spínače 4. Na přístrojové desce se zobrazí potvrzující zpráva.

Zodpovědnost řidiče

Nikdy neopouštějte vozidlo s kartou nebo klíčem uvnitř, pokud se zde nachází dítě, dospělý vyžadující dohled nebo mazlíček, a to ani na krátkou dobu. To by totiž mohlo vystavit nebezpečí sebe nebo další osoby spuštěním motoru a aktivací zařízení jako např. ovládání oken nebo zamykání dveří. V případě přiskřípnutí některé části těla změňte co nejdřív směr pohybu skla okna stisknutím příslušného spínače.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Nedopusťte, aby se o pootevřené okno opřel nějaký předmět: hrozí nebezpečí poškození ovládání oken.

Impulzní režim

Tento režim je doplňkem dříve popsaného elektrického ovládání oken.

Stiskněte nebo potáhněte zcela a rychle spínač příslušného okna: sklo se posune do nejvyšší nebo nejnižší polohy. Další stisknutí spínače pohyb skla zastaví.

Nelze ovládat impulzní elektrické ovládání oken

Impulzní elektrické ovládání oken je vybaveno tepelnou ochranou: pokud stisknete spínač okna více než šestnáctkrát za sebou, přejde do ochranného režimu (zamknutí okna).

Můžete dělat tyto věci:

- používat elektrický spínač okna krátce a v intervalech přibližně 30 sekund;

- při běžícím motoru se okno odemkne přibližně po 20 minutách nečinnosti elektrického spínače okna.

Poznámka: Pokud se okno na konci zdvihu setká s odporem (např. větev stromu apod.), zastaví se a následně se o několik centimetrů spustí dolů.

Dálkové zavírání oken

(vozidla se čtyřmi impulzními elektrickými ovládáními oken).

Při zamknutí dveří zvenčí, pokud provedete dvě rychlá stisknutí tlačítka pro zamknutí na kartě nebo v automatickém režimu na tlačítku dveří řidiče, všechna okna se automaticky zavřou (podle typu vozidla i včetně střešního okna).

Doporučujeme však systém používat, pouze pokud uživatel jasně vidí na vozidlo a pokud není nikdo uvnitř vozidla.

Provozní závady

V případě závady při zavírání některého okna přejde systém do neimpulzního režimu: povytáhněte příslušný spínač tolikrát, kolikrát bude třeba, až do zavření okna, a následně držte spínač (stále na straně pro zavření) po dobu přibližně jedné sekundy, načež sklo posuňte zcela dolů a poté zcela nahoru. Tím se systém znovu inicializuje.

V případě potřeby se obraťte na značkový servis.

Mechanické ovládání oken

Otáčejte kličkou 7.

Při zavírání okna se ujistěte, že z vozidla nevyčnívá žádná část těla (ruka, paže atd.).

Mohlo by dojít k vážným zraněním.