ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vnější zpětná zrcátka

Seřízení

Zvolte zpětné zrcátko pomocí spínače 2, potom ho tlačítkem 1 nastavte do požadované polohy.

Odmrazování zpětných zrcátek

Odmrazování je zajišťováno společně s odmrazováním zadního okna. AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE: Ovládání A.

Sklopná zpětná zrcátka

Sklopení zpětných zrcátek při zamčení vozidla je automatické (spínač 3 v poloze B).

V každém případě proveďte nuceně sklopení (spínač 3 v poloze C) nebo rozložení (spínač 3 v poloze A) zpětných zrcátek.

Automatický režim je tedy deaktivován. Pro zpětnou aktivaci umístěte spínač 3 do polohy B.

Funkce uvítání a rozloučení

Informace o přístupu k funkcí uvítání a rozloučení naleznete v návodu k multimediální výbavě.

Pro aktivaci nebo deaktivaci této funkce vyberte ON nebo OFF.

Zpětná zrcátka se rozloží podle následujícího výběru:

- při následujícím zapnutí zapalování (funkce je deaktivována);

- když je detekována karta nebo je odemčeno vozidlo (funkce aktivovaná).

Objekty pozorované ve vnějším zpětném zrcátku jsou ve skutečnosti blíže, než se zdají. V zájmu své bezpečnosti na to pamatujte při posuzování vzdálenosti před provedením jakéhokoli manévru.

Z bezpečnostních důvodů tato seřízení provádějte při stojícím vozidle.

Vnitřní zpětné zrcátko

Zpětné zrcátko s páčkou 4

Abyste při jízdě v noci nebyli oslněni světlomety vozidla jedoucího za Vámi, sklopte páčku, která je umístěna za zpětným zrcátkem 4.

Zpětné zrcátko bez páčky 4

Zpětné zrcátko automaticky ztmavne, když za vámi jede vozidlo s rozsvícenými dálkovými světly nebo při velmi silném osvětlení.

Na displeji airbag se zobrazí informace o aktivaci/deaktivaci předního spolujezdce 5 BEZPEČNOST DĚTÍ: deaktivace, aktivace airbag předního spolujezdce.