DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spotřeba paliva je homologována podle standardní a předepsané metody. Je identická u vozidel všech výrobců a umožňuje porovnávat vozidla mezi sebou. Spotřeba při skutečném používání závisí na podmínkách používání vozidla, na výbavě a na stylu jízdy. Chcete-li optimalizovat spotřebu paliva, přečtěte si následující rady.

Podle typu vozidla máte k dispozici různé funkce, které Vám pomohou snížit spotřebu paliva:

- otáčkoměr;

- ukazatel změny rychlosti;

- režim volnoběhu;

- ukazatel stylu jízdy;

- Ukazatel zrychlení Eco;

- bilance trasy a doporučení eko přes multifunkční displej;

- režim ECO;

- funkce Stop and Start FUNKCE STOP AND START.

Režim volnoběhu

U vozidel vybavených automatickou převodovkou (podle typu vozidla) pomůže přepnutí na volnoběh (automatický neutrál) při zpomalování (při zcela uvolněném pedálu plynu) omezit brzdění motorem a umožní dojet dále bez nutnosti přidávat plyn, čímž se ušetří palivo.

Na přístrojovém panelu se rozsvítí kontrolka :

- šedivě, když vozidlo není v režimu volnoběhu;

- zeleně nebo bíle, v závislosti na typu vozidla, když je vozidlo v režimu volnoběhu (automatický neutrál).

Na přístrojové desce AB nebo C

Podle typu vozidla může být zobrazování informací uspořádáno a osobně nastaveno podle stylu uživatelského nastavení přístrojové desky vybraného na multifunkčním displeji.

Kontrolka změny rychlosti 1

Některé typy vozidel jsou vybaveny kontrolkou informující o nejlepším okamžiku pro zařazení vyšší nebo nižší rychlosti z hlediska optimální spotřeby paliva:

zařaďte vyšší stupeň;

zařaďte nižší stupeň.

Pokud se pravidelně řídíte tímto ukazatelem, snížíte spotřebu paliva svého vozidla.

Ukazatel stylu jízdy 2

Informuje Vás v reálném čase o stylu jízdy. Upozorní Vás ukazatel 2.

Čím více okvětních lístků se zobrazí na 2, tím je vaše jízda pružnější a ekonomičtější.

Pokud se pravidelně řídíte tímto ukazatelem, snížíte spotřebu vozidla.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Ukazatel zrychlení Eco 3

Informuje vás v reálném čase, zda využíváte mírné nebo silné zrychlení.

Tato možnost je indikována kontrolkou 3:

- zelená: zrychlení je mírné a správné;

- bílá: zrychlení je příliš vysoké;

- šedá: zrychlení je vysoké.

Poznámka: nelze současně zobrazit ukazatel stylu jízdy 2 a ukazatel zrychlení Eco 3.

Na multimediální obrazovce

Bilance trasy

Po vypnutí motoru se na multimediální obrazovce 4 zobrazí „bilance trasy“, kde si můžete prohlédnout informace o poslední cestě.

Indikuje:

- celkové skóre;

- vývoj skóre;

- vzdálenost bez spotřeby paliva.

Zobrazí se celkové hodnocení od 0 do 100 umožňující vyhodnotit Váš styl řízení z hlediska úspory paliva. Čím vyšší je hodnocení, tím nižší je spotřeba paliva.

Doporučení týkající se spotřeby paliva máte k dispozici za účelem zlepšení stylu jízdy.

Uložení oblíbených tras vám umožní porovnávat jednotlivé styly vaší jízdy i styly dalších uživatelů vozidla.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Režim ECO

Režim ECO je funkce, která optimalizuje spotřebu paliva. Má vliv na určité jízdní úkony (zrychlení, řazení, tempomat, zpomalení atd.).

Omezení zrychlování umožňuje jízdu v městě i mimo něj za nízké spotřeby.

Aktivace funkce

Funkce může být aktivována:

- stisknutím spínače 5;

- otočením centrálního ovládání 6 MULTI-SENSE;

- z multimédiální obrazovky (viz pokyny pro multimédia).

Kontrolka se zobrazí na přístrojové desce a potvrdí aktivaci.

Během jízdy je možné přechodně opustit režim ECO za účelem dosažení plného výkonu motoru. Za tímto účelem přímo a na doraz sešlápněte pedál akcelerace.

Režim ECO se znovu aktivuje, jakmile uvolníte tlak na pedál plynu.

Deaktivace funkce

Podle typu vozidla lze funkci deaktivovat:

- stisknutím spínače 5;

- otočením centrálního ovládání 6 MULTI-SENSE.

Kontrolka na přístrojové desce zhasne pro potvrzení deaktivace.

Doporučení pro jízdu a jízda ECO

Styl jízdy

- Spíše než zahřívat motor při stojícím vozidle opatrně jeďte, než motor dosáhne normální provozní teploty.

- Rychlá jízda je drahá.

- Dynamická jízda s výrazným a častým zrychlováním a brzděním je náročná na spotřebu paliva v porovnání s ušetřeným časem.

- Při přechodných rychlostních stupních nevytáčejte motor do nadměrných otáček.

Používejte tedy vždy co nejvyšší rychlostní stupeň.

- Vyhýbejte se prudkým akceleracím.

- Brzděte co možná nejméně. Pokud odhadnete s dostatečným předstihem překážku nebo zatáčku, bude Vám stačit zdvihnout nohu.

- Při jízdě do stoupání se nepokoušejte udržet rychlost, nesešlapujte plynový pedál více než při jízdě po rovině: raději držte nohu na akceleračním pedálu ve stejné poloze.

- Dvojité sešlápnutí spojkového pedálu a přidání plynu před vypnutím motoru nemají u moderních vozidel význam.

- Nepříznivé počasí a zaplavené silnice:

Nejezděte po zaplavené vozovce, pokud hladina vody přesahuje dolní okraj ráfků.

Překážky v řízení

Na straně řidiče používejte povinně pouze kobereček odpovídající vozidlu, který se upevňuje na předinstalované prvky, a pravidelně kontrolujte jeho dobré uchycení. Nedávejte více koberečků na sebe.

Mohlo by dojít k zablokování pedálů

Pneumatiky

- Nedostatečný tlak může zvýšit spotřebu.

- Pro optimální spotřebu paliva nastavte nejvyšší tlak vzduchu v pneumatikách nebo doporučený tlak uvedený na hraně dveří řidiče. TLAKY VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH.

- Použití nedoporučených pneumatik může zvýšit spotřebu paliva.

Rady pro používání vozidla

- Zvolte režim ECO.

- Elektrická energie znamená spotřebu paliva, vypínejte proto všechna elektrická zařízení, pokud je opravdu nepotřebujete, čímž se ušetří palivo. Avšak (bezpečnost především) světla ponechte rozsvícená, pokud to podmínky viditelnosti vyžadují („vidět a být viděn“).

- Používejte přednostně větrání. Jízda s otevřenými okny způsobí při rychlosti 100 km/h: zvýšení spotřeby +4 %.

- Netankujte plnou nádrž až po okraj, vyhnete se tak vytečení paliva.

- U vozidel vybavených klimatizací je normální, že dojde při jejím používání ke zvýšení spotřeby paliva (především v městském provozu). U vozidel s klimatizací bez automatického režimu systém vypněte, pokud jej již nepoužíváte.

Rady pro snížení spotřeby a ochranu životního prostředí:

- Pokud vozidlo zůstalo zaparkované na plném slunci nebo na velmi teplém místě, nejdříve na chvíli vyvětrejte horký vzduch, až poté spusťte motor.

- Nenechávejte dlouhodobě na vozidle prázdný střešní nosič.

- Při přepravě objemných předmětů raději použijte přívěs.

- Při jízdě s karavanem používejte schválený deflektor - nezapomeňte jej seřídit.

- Vyhněte se přerušovaným jízdám (na krátké vzdálenosti s dlouhými zastávkami), protože za takových podmínek motor nikdy nedosáhne optimální provozní teploty.