Zpět na seznam

PNEUMATIKY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pneumatiky zajišťují jediný styk mezi vozi- dlem a vozovkou, je tedy nezbytné udržovat je v dobrém stavu.

Zároveň je nutné dodržet místní pravidla silničního provozu.

Údržba pneumatik

Pneumatiky musí být v dobrém stavu a jejich běhoun musí mít dostatečný vzorek. Pneumatiky dodávané výrobcem jsou opatřeny kontrolou opotřebení. Jedná se o můstky 1 ve vzorku pneumatiky, které jsou rozloženy po ploše běhounu.

Jakmile je reliéf vzorku opotřebený až po nálitek kontrolky, začnou být kontrolky viditelné 2: v tu chvíli je třeba pneumatiky nahradit, protože hloubka vzorku už je pouze 1,6 mm, což má za následek nedostatečnou přilnavost na mokré vozovce.

Přetížený vůz, dlouhá jízda po dálnici, zejména za velkého horka, či nevhodný způsob jízdy po rozbitých cestách přispívají k rychlejšímu opotřebení pneumatik, a mají tak negativní vliv na bezpečnost Vašeho vozu.

Drobné nehody během jízdy, jako například „najetí na chodník“, mohou způsobit škodu na pneumatikách a ráfcích nebo posunout přední nebo zadní nápravu. V tomto případě nechte jejich stav zkontrolovat ve značkovém servisu.

Tlak vzduchu v pneumatikách

Dodržujte tlak v pneumatikách (včetně rezervního kola) a kontrolujte jej minimálně jednou měsíčně a před každou delší cestou (viz etiketa nalepená na dveřích řidiče).

Tlaky musí být kontrolovány zastudena: Nadměrné tlaky naměřené při teplém počasí nebo po rychlé jízdě nejsou relevantní, dochází totiž k jejích zvyšování.

V případě, že nelze provést kontrolu tlaku na studených pneumatikách, je třeba kontrolní tlaky zvýšit o 0,20,3 baru (nebo 3 PSI).

Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

Zvláštnost

Podle typu vozidla máte k dispozici adaptér, který se umístí na ventil, než budete provádět huštění.

Nedostatečný tlak vede k předčasnému opotřebení a abnormálnímu zahřívání pneumatik se všemi negativními důsledky, pokud jde o bezpečnost:

- zhoršení jízdních vlastností vozidla,

- nebezpečí prasknutí nebo ztráty běhounu pneumatiky.

Tlak v pneumatikách je stanoven podle zatížení vozidla a rychlosti jízdy. Upravte tlak podle podmínek provozu (prohlédněte si štítek nalepený na boční hraně dveří u řidiče).

Pozor, chybějící nebo špatně zašroubovaný uzávěr ventilu může snížit těsnění pneumatik a mít za následek tlakové ztráty.

Vždy používejte stejné uzávěry ventilů jako ty, které byly použity a našroubovány na vozidlo původně.

Vozidlo vybavené systémem sledování tlaku vzduchu v pneumatikách

V případě podhuštění (defekt, běžné podhuštění atd.) se na přístrojové desce rozsvítí kontrolka . UPOZORNĚNÍ NA POKLES TLAKU V PNEUMATIKÁCH.

Rezervní kolo

DEFEKT, REZERVNÍ KOLO, VÝMĚNA KOLA.

Prostřídání kol

Tento postup se nedoporučuje.

Výměna pneumatik

Pro vaši bezpečnost a dodržování platných předpisů.

Při výměně pneumatik mohou být na vozidlo montovány pouze pneumatiky stejné značky, rozměru, typu a struktury na stejnou nápravu.

Musí: buď mít index zatížení a kapacitu rychlosti minimálně stejné jako původní pneumatiky, anebo musí odpovídat pneumatikám předepsaným zástupcem značky.

Nerespektování těchto pokynů může ohrozit vaši bezpečnost nebo porušit konformitu vašeho vozidla.

Nebezpečí ztráty kontroly nad vozidlem.

V každém případě doporučujeme konzultovat zástupce značky, který vám poradí s výběrem nejvhodnějšího vybavení pro vaše vozidlo.

Použití v zimním období

Pneumatiky se „zimním“ nebo „letním“ vzorkem

Doporučujeme tyto pneumatiky montovat na všechna čtyři kola, aby byla co nejlépe za- chována přilnavost Vašeho vozu k vozovce. Upozornění: Na těchto pneumatikách je někdy vyznačen směr jízdy a index maximální rychlosti vozidla, která může být nižší než maximální rychlost Vašeho vozidla.

Instalace sněhových řetězů je možná pouze u pneumatik stejné velikosti, jakou měly ty, které byly na Vašem vozidle původně namontovány.

Na kola o velikosti 17“ a větší nelze instalovat řetězy.

Pokud si přejete používat určitá specifická příslušenství, navštivte zástupce značky.

Pneumatiky s hroty

Tento typ pneumatik lze používat pouze po omezenou dobu, která je stanovena místními předpisy. Při jejich použití je nutné dodržovat rychlost stanovenou platnými předpisy.

Tyto pneumatiky musí být namontovány alespoň na obou kolech přední nápravy.

Řetězy

Z bezpečnostních důvodů je přísně zakázáno montovat sněhové řetězy na kola zadní nápravy.

Montáž pneumatik větší velikosti než původní může znemožnit použití řetězů.

Výměna kola

Systém sledování tlaku vzduchu v pneumatikách může dle typu jízdy potřebovat i několik minut, než zaznamená polohy kol a stav tlaku vzduchu v pneumatikách, proto tlak vzduchu kontrolujte po každém úkonu.