Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Řadicí páka 1

P: parkování

R: zpětný chod

N: neutrál

D: automatický režim

M: ruční režim

+: vyšší rychlostní stupeň

-: nižší rychlostní stupeň

Zařazený rychlostní stupeň se zobrazuje na přístrojové desce B a, v závislosti na vozidle, na displeji A.

Poznámka: Stisknutím tlačítka 2 přejdete z polohy D nebo N do polohy R nebo P.

Rozjíždění

S volicí pákou 1 v poloze P zapněte zapalování.

Pro přestavení páky z polohy P je nezbytné před stisknutím tlačítka pro odjištění 2 sešlápnout brzdový pedál.

Při sešlápnutém brzdovém pedálu (kontrolka Ó na displeji zhasne) přesuňte páku z polohy P.

Nastavení volicí páky do polohy D nebo R lze provést pouze při stojícím vozidle, sešlápnutém brzdovém pedálu a uvolněném pedálu akcelerace.

Jízda v automatickém režimu

Nastavte páku 1 do polohy D.

Ve většině dopravních podmínek, se kterými se setkáte, nebudete muset s pákou dále manipulovat: rychlostní stupně se řadí automaticky a ve správný okamžik při odpovídajících otáčkách motoru, protože „automatika“ zohledňuje zatížení vozidla, profil vozovky a zvolený styl jízdy.

Hospodárná jízda

Při jízdě po silnici nechávejte páku vždy v poloze D, udržujte pedál akcelerace mírně sešlápnutý, rychlostní stupně se při nižších otáčkách zařadí automaticky.

Zrychlení a podřazení

Důrazně a nadoraz sešlápněte pedál akcelerace (až do překročení tuhého bodu pedálu).

To v mezích možností motoru umožní podřadit na optimální rychlostní stupeň.

Jízda v ručním režimu

Z polohy D posuňte řadicí páku směrem doleva až do polohy M. Postupné pohyby pákou nebo páčkami umožní ručně řadit rychlostní stupně:

- Pro zařazení nižších rychlostních stupňů pohybujte pákou směrem dopředu.

- Pro zařazení vyšších rychlostních stupňů pohybujte pákou směrem dozadu.

Na displeji přístrojové desky se zobrazí zařazený rychlostní stupeň.

Zvláštní případy

V některých jízdních situacích (zahrnujících např. ochranu motoru, spuštění dynamické kontroly jízdy: ESC apod.) může automatický systém sám zvolit rychlostní stupeň. Stejně tak, aby bylo zamezeno „nesprávným manévrům“, může být změna převodového stupně „automatikou“ odmítnuta: v takovém případě Vás na to upozorní blikání zobrazení rychlostního stupně po dobu několika sekund.

Výjimečné situace

- Pokud profil silnice a zatáčky neumožní udržovat automatický režim (např. v horách), doporučujeme přejít na ruční režim. Důvodem je předcházení postupnému řazení rychlostních stupňů požadovaných „automatikou“ při jízdě do svahu a dosažení brzdění motorem v případě sjíždění z dlouhých svahů.

Při zastavení ve svahu nenechávejte nohu na plynu.

Hrozí nebezpečí přehřátí automatické převodovky.

Zaparkování vozidla

Jakmile se vozidlo zastaví, držte nohu na brzdovém pedálu a přesuňte páku do polohy P: převodovka je na neutrálu a poháněná kola jsou mechanicky zablokována.

Zatáhněte ruční brzdu nebo se podle vozidla ujistěte, že je automatická parkovací brzda zatažena.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformací zadní nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Z bezpečnostních důvodů nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla.

Pravidelnost údržby

Informaci, zda automatická převodovka vyžaduje pravidelnou údržbu naleznete v servisní knížce vašeho vozidla nebo se obraťte na autorizovaného prodejce značky.

Pokud servis nevyžaduje, není třeba dolévat olej.

Funkční porucha

- Pokud se za jízdy zobrazí zpráva „Zkontrolovat převodovku“ na přístrojovém panelu, znamená to, že došlo k závadě. Obraťte se co nejdříve na značkový servis;

- Pokud se během jízdy na přístrojové desce zobrazí zpráva „Přehřátí převodovky“, co nejdříve zastavte, aby převodovka vychladla, a vyčkejte, dokud zpráva nezmizí;

- Řešení potíží vozidla s automatickou převodovkou TAŽENÍ: odtah vozidla.

Pokud je aktivována, tak v případě, že je páka zaseknutá v poloze P, sešlápněte brzdový pedál. Páku je možné uvolnit ručně. Abyste tak učinili, odepněte manžetu páky, do otvoru 4 vsuňte nástroj (pevnou tyč) a současně stiskněte tlačítko 2. Tím páku odblokujete.

Urychleně se ovšem obraťte na značkový servis.