Zpět na seznam

COUVACÍ KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Couvací kamera 1 se nachází na dveřích zavazadlového prostoru.

Zvláštnost

Kamera 1 nesmí nebyla zakryta (nečistotami, blátem, sněhem, zkondenzovanou vlhkostí atd.).

Tato funkce je doplňkovou pomocí. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti řidiče.

Řidič musí za všech okolností věnovat při řízení pozornost náhlým událostem. Proto během řízení dávejte vždy pozor, zda v prostoru mrtvého úhlu malé či úzké překážky (kameny, stojany atd.), případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo atd.).

Funkce

Při zařazení zpátečky kamera na displej 2 promítne pohled na okolí zadní části vozidla spolu s jednou nebo dvěma čarami 34 (pohyblivou a pevnou). Při použití tohoto systému nejprve využijte jednu nebo více čar(pohyblivou, která ukazuje předpokládanou dráhu a pevnou která ukazuje vzdálenost). Pokud se dostanete do červené zóny, sledujte pro přesné vyměření zobrazení nárazníku.

Pevná křivka 3

Pevná křivka se skládá z barevných značek ABC vyznačujících vzdálenost za vozidlem:

- A (červená) asi 30 centimetrů od vozidla,

- B (žlutá) asi 70 centimetrů od vozidla,

- C (zelená) asi 150 centimetrů od vozidla.

Tato křivka zůstává nehybná a vyznačuje dráhu vozidla s přímo natočenými koly.

Pohyblivá křivka 4

Zobrazí se modře na multimediální obrazovce 2. Vyznačuje dráhu vozidla podle natočení volantu.

Aktivace, deaktivace couvací kamery

Informace o aktivaci nebo deaktivaci funkce pomocí multimediální obrazovky 2 naleznete v návodu k multimediální

výbavě. Aktivujte nebo deaktivujte couvací kameru a výběr potvrďte.

Můžete rovněž nastavit parametry obrazu z kamery (jas, kontrast atd.).

Tato znázornění jsou promítána na vodorovný povrch, proto se jimi neřiďte, pokud je povrch svislý či je na něm nějaký předmět.

Obraz na displeji je převrácený jako ve zpětném zrcátku.

Objekty zobrazené u okraje displeje mohou být deformovány.

Příliš silné světlo (sníh, vozidlo na slunci apod.) může narušit viditelnost kamery.

Pokud je zavazadlový prostor otevřený nebo špatně zavřený, zobrazí se zpráva „Otevřený zavazad. prostor“ a zmizí obraz z kamery.