Zpět na seznam

AUTOMATICKÉ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ PŘI JÍZDĚ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkční princip

Po rozjetí vozidla systém automaticky zamkne otevíratelné části, jakmile dosáhnete rychlosti přibližně 10 km/h.

Odemknutí se provádí:

- stisknutím spínače pro 2 odemknutí dveří;

- při stojícím vozidle, otevřením jedněch předních dveří z vnitřku vozidla.

Poznámka: Pokud jsou otevřeny/zavřeny některé dveře, automaticky se znovu zamknou, když vozidlo dosáhne rychlosti přibližně 10 km/h.

Aktivace/deaktivace funkce

Aktivace: u stojícího vozidla s běžícím motorem tiskněte spínač 2, dokud nezazní zvukový signál.

Pro její deaktivaci: u stojícího vozidla s běžícím motorem tiskněte spínač 2, dokud nezazní dva zvukové signály.

Funkci lze aktivovat/deaktivovat také z nabídky multimediální obrazovky 1 MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA.

Funkční porucha

Pokud zjistíte funkční poruchu (automatické zamknutí se neprovede, kontrolka integrovaná ve spínači 2 se při zamknutí otevíratelných částí nerozsvítí apod.), zkontrolujte, zda jsou správně zavřeny všechny otevíratelné části. Pokud jsou správně zavřeny a problém přetrvává, obraťte se na zástupce značky.

Zodpovědnost řidiče

Pokud se rozhodnete jet se zamčenými dveřmi, je nutno si uvědomit, že to znesnadní přístup záchranářů do vozu v případě nouze.