Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE: Ovládání C

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovládání C

511 Nastavení doporučené teploty na levé a pravé straně.

6 Odmrazování/odmlžování zadního okna a, podle typu vozidla, zpětných zrcátek.

7 Rozvod vzduchu v kabině vozidla.

8 Funkce „Automatická recirkulace“.

9 Recirkulace vzduchu.

10 Funkce „jasné vidění“.

12 a 18 Rychlost ventilace.

13 SYNC Funkce „synchronizace“.

14, 15 a 16 Automatické režimy.

17 Klimatizace.

Blikače

Na displeji 3 se zobrazují tyto ukazatele:

1 Aktivní režim, rychlost ventilace a rozvod vzduchu v kabině (dočasné zobrazení po stisknutí příslušného ovládání).

2 Venkovní teplota vzduchu.

4 Teplota vzduchu, vlevo a vpravo.

Automatický režim

Automatická klimatizace je systém zaručující (kromě jeho používání v extrémních podmínkách) optimální komfort ve vnitřním prostoru vozidla, udržení potřebné úrovně viditelnosti a zároveň optimalizaci spotřeby. Systém působí na rychlost větrání, rozvod vzduchu, recirkulaci vzduchu, spuštění nebo zastavení klimatizace a teplotu vzduchu.

Tento režim se skládá ze tří volitelných programů:

AUTO: optimalizuje dosažení zvolené úrovně pohodlí podle vnějších podmínek. Stiskněte tlačítko 15.

SOFT: dosáhne požadované úrovně pohodlí jemněji a tišeji. Stiskněte tlačítko 14.

FAST: zvýší proudění vzduchu kabinou. Tento režim se doporučuje zejména pro optimální pohodlí na zadních sedadlech. Stiskněte tlačítko 16.

Některá tlačítka mají kontrolku, která udává stav funkce.

Změna rychlosti ventilace

V automatickém režimu systém řídí rychlost proudění vzduchu optimálně pro dosažení a udržení požadované teploty.

Stále budete moci nastavit rychlost otáček ventilátoru, a to stisknutím tlačítek 12 nebo 18.

Seřízení teploty

Existují dva typy nastavování:

- nezávislé nastavení prostoru pro cestující;

- úprava v režimu SYNC pro synchronizaci nastavení cestujícího a řidiče.

úprava prostoru pro cestující

Pomocí ovladače 11.

SYNC funkce

Pro aktivaci funkce stiskněte tlačítko 13. Kontrolka tlačítka 13 se rozsvítí.

Pro deaktivaci funkce stiskněte tlačítko 13 nebo použijte ovladač 5 a upravte pravou stranu samostatně od levé strany.

Kontrolka tlačítka 13 zhasne.

Poznámka: konfigurace klimatizace závisí na režimu zvoleném v nabídce Multi-Sense MULTI-SENSE.

Pro deaktivaci funkce stiskněte tlačítko 13 nebo použijte ovladač 5 a upravte pravou stranu samostatně od levé strany.

Poznámka: konfigurace klimatizace závisí na režimu zvoleném v nabídce Multi-Sense MULTI-SENSE.

Zobrazené hodnoty teplot znázorňují zvolenou úroveň.

Při rozjezdu vozidla skutečnost, že se zobrazená hodnota zvyšuje nebo snižuje, v žádném případě neumožňuje rychleji dosáhnout úrovně pohodlí. Systém stále optimalizuje pokles nebo vzestup teploty (ventilace se nespustí chvilkově na maximální rychlost - postupně stoupá), což může trvat několik sekund až několik minut.

Obecně, kromě zvláštních případů, musí zůstat větrací otvory palubní desky stále otevřeny.

Funkce „Zvýšení viditelnosti“

Tato funkce zajišťuje rychlé odmrazování a odmlžování předního skla a zadního okna, předních bočních oken a vnějších zpětných zrcátek (u některých vozidel). Ovládá automatické zapnutí klimatizace a odmrazování zadního okna, a podle typu vozidla i elektrické odmrazování čelního skla.

Stiskněte tlačítko 10, rozsvítí se zabudovaná kontrolka.

Stiskněte tlačítko 6, tím zastavíte fungování odmrazování zadního okna a zabudovaná kontrolka zhasne.

Pro změnu rychlosti ventilace: stiskněte tlačítka 12 nebo 18.

Pro vypnutí této funkce můžete:

- znovu tlačítko 10;

- jedno z tlačítek 1415 nebo 16.

Zapnutí nebo vypnutí klimatizace

V automatickém režimu systém řídí zapnutí nebo vypnutí klimatizace v závislosti na venkovních klimatických podmínkách.

Stiskněte tlačítko 17 pro:

- zapněte klimatizaci (kontrolka v zóně 1 zhasne).

- vypněte klimatizaci (kontrolka v zóně 1 zhasne).

Vypnutí systému

Pro vypnutí systému stiskněte opakovaně tlačítko 12, dokud se v oblasti 1 nezobrazí zpráva OFF.

Přednostně používejte jeden z automatických programů AUTO, SOFT nebo FAST.

V automatickém režimu (je rozsvícena kontrolka na tlačítku 1415 nebo svítí 16) jsou všechny funkce klimatizace řízeny systémem.

Stále máte možnost upravovat výběr systému. V takovém případě kontrolka na tlačítku 1415 nebo 16 zhasne.

Pro návrat do automatického režimu stiskněte jeden z programů AUTO 15, SOFT 14 nebo FAST 16.

Odmrazování a odmlžování zadního okna

Stiskněte tlačítko 6, rozsvítí se zabudovaná kontrolka. Tato funkce umožňuje rychlé odmlžování zadního okna a elektrických zpětných zrcátek s odmrazováním (u vozidel, která jsou jimi vybavena).

Pro vypnutí této funkce znovu stiskněte tlačítko 6. Odmlžování se automaticky vypne.

Změna rozvodu vzduchu v kabině

Tiskněte tlačítka 7 pro výběr výdechů (zobrazí se kontrolka v oblasti 1):

W Proud vzduchu je především směrován do štěrbin pro odmlžování předního skla a předních bočních odmlžovacích štěrbin.

Proud vzduchu je především směrován do větracích otvorů přístrojové desky.

Proud vzduchu je směrován hlavně do prostorů pro nohy.

Recyklace vzduchu

Tato funkce je řízena automaticky, ale můžete ji také aktivovat manuálně.

Poznámka:

- během recyklace je vzduch odebírán v kabině vozidla a je recyklován bez sání vnějšího vzduchu;

- recirkulace vzduchu umožňuje izolovat vnitřní prostor vozu od vnějšího prostředí (např. při jízdě v oblastech se znečištěným vzduchem apod.) a rychleji ochlazovat teplotu v kabině vozidla.

Automatický režim

Stiskněte tlačítko 8 (rozsvítí se kontrolka v oblasti 1).

Manuální použití

Stisknutí tlačítka 9 umožňuje spustit recyklaci vzduchu.

Dlouhodobé použití této polohy může vést k vytvoření pachů způsobených neobnovováním vzduchu a rovněž k zamlžování skel.

Jakmile již není recyklace vzduchu nutná, doporučujeme přejít do automatického režimu opětovným stisknutím tlačítka 8 nebo tlačítka 9.

Pro vypnutí této funkce znovu stiskněte tlačítko 8 nebo tlačítko 9.

Odmlžování/odmrazování má ve všech případech přednost před recyklací vzduchu.