Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE: Ovládání B

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovládání

(podle typu vozidla)

1 Nastavení teploty vzduchu na straně řidiče.

2 Ovladač aktivace klimatizace.

3 Funkce „Dobrý výhled“.

4 Nastavení rychlosti ventilace.

5 Rozvod vzduchu v kabině.

6 Kvalita venkovního vzduchu.

7 SYNC Funkce „synchronizace“.

8 Nastavení teploty vzduchu na straně spolujezdce.

9 Recirkulace vzduchu.

10 Zapnutí automatického režimu „FAST“.

11 Zapnutí automatického režimu „AUTO“.

12 Zapnutí automatického režimu „SOFT“.

13 Odmrazování/odmlžování zadního okna a (podle typu vozidla) zpětných zrcátek.

Automatický režim

Automatická klimatizace je systém zaručující (kromě jeho používání v extrémních podmínkách) optimální komfort ve vnitřním prostoru vozidla, udržení potřebné úrovně viditelnosti a zároveň optimalizaci spotřeby. Systém působí na rychlost větrání, rozvod vzduchu, recirkulaci vzduchu, spuštění nebo zastavení klimatizace a teplotu vzduchu.

Tento režim se skládá ze tří volitelných programů:

AUTO: optimalizuje dosažení zvolené úrovně pohodlí podle vnějších podmínek. Stiskněte tlačítko 11.

SOFT: dosáhne požadované úrovně pohodlí jemněji a tiše. Stiskněte tlačítko 12.

FAST: zvýší proudění vzduchu kabinou. Tento režim se doporučuje zejména pro optimální pohodlí na zadních sedadlech. Stiskněte tlačítko 10.

Jakékoliv použití jiného tlačítka než AUTO spustí deaktivaci automatického režimu.

Nastavení rychlosti ventilace

V automatickém režimu systém řídí rychlost proudění vzduchu optimálně pro dosažení a udržení požadované teploty.

Rychlost ventilace můžete kdykoliv upravit otočením ovladače 4 pro zvýšení nebo snížení rychlosti ventilace.

Regulace teploty vzduchu

Otočte ovladačem 1 nebo ovladačem 8 podle požadované teploty.

Čím je ovladač umístěn více doprava, tím je teplota vyšší.

SYNC funkce

Stisknutím tlačítka 7 nastavíte rovnoměrné nastavení prostoru pro cestující. Tlačítko 7 se rozsvítí.

Pro deaktivaci funkce stiskněte tlačítko 7 nebo použijte ovladač 8 a upravte pravou stranu samostatně od levé strany.

Kontrolka tlačítka 7 zhasne.

Poznámka: konfigurace klimatizace závisí na režimu zvoleném v nabídce Multi-Sense MULTI-SENSE.

Funkce „Zvýšení viditelnosti“

Stiskněte tlačítko 3 - rozsvítí se zabudovaná kontrolka.

Tato funkce zajišťuje rychlé odmrazování a odmlžování předního skla a zadního okna, předních bočních oken a vnějších zpětných zrcátek (u některých vozidel). Vyžaduje spuštění automatické klimatizace a odmrazování zadního skla.

Stiskněte tlačítko 13, tím zastavíte fungování odmrazování zadního okna a zabudovaná kontrolka zhasne.

Pro vypnutí této funkce stiskněte tlačítko 3 nebo 11.

Změna rozvodu vzduchu v kabině

Pro výběr režimu distribuce vzduchu v prostoru pro cestující dle potřeby stiskněte ovladač 5. Zobrazí se 5 značící vybraný režim distribuce.

W Celý tok vzduchu je pak směrován do štěrbin pro odmlžování předního skla a oken předních dveří.

Proud vzduchu je rozdělen mezi štěrbiny pro odmlžování předních bočních oken, štěrbiny pro odmlžování předního skla a prostory pro nohy.

Proud vzduchu je směřován k výdechům ventilace v palubní desce, k nohám osob na předních místech a u některých vozidel i k nohám osob sedících na místech druhé řady.

Proud vzduchu je především směrován do větracích otvorů přístrojové desky.

Proud vzduchu je směrován hlavně do prostorů pro nohy.

Některá tlačítka mají provozní kontrolku, která udává stav funkce.

Odmrazování a odmlžování zadního okna

Stiskněte tlačítko 13 - rozsvítí se zabudovaná kontrolka. Tato funkce umožňuje rychlé odmlžování nebo odmrazování zadního okna a zpětných zrcátek (u vozidel, která jsou touto funkcí vybavena).

Funkci lze vypnout opětovným stiskem tlačítka 13. Odmlžování se automaticky vypne.

Zapnutí nebo vypnutí klimatizace

V automatickém režimu systém řídí zapnutí nebo vypnutí klimatizace v závislosti na venkovních klimatických podmínkách.

Klimatizaci je možné vypnout stisknutím tlačítka 2. Současně zhasne zabudovaná kontrolka.

Chod klimatizace vede ke zvýšení spotřeby paliva (pokud není potřeba, vypněte ji).

Vozidla vybavená režimem ECO (spínač 14 nebo, v závislosti na typu vozidla, na multimediální obrazovce): po zapnutí může režim ECO snižovat výkon automatické klimatizace. DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA EKO MULTI-SENSE.

Zapnutí recirkulace vzduchu (izolace vnitřního prostoru vozidla)

Tato funkce je řízena automaticky, ale můžete ji také aktivovat manuálně. V tomto případě slouží jako potvrzení o činnosti systému kontrolka na tlačítku 9.

Manuální použití

Stiskněte tlačítko 9 - rozsvítí se zabudovaná kontrolka.

Dlouhodobé použití této polohy může vést k vytvoření pachů způsobených neobnovováním vzduchu a rovněž k zamlžování skel.

Jakmile již není recirkulace vzduchu nutná, doporučujeme přejít do automatického režimu dalším stisknutím tlačítka 9.

Vypnutí systému

Otočte ovladač 4 do polohy „OFF“ a systém vypněte. Pro spuštění znovu otočte ovladačem 4 pro nastavení rychlosti ventilace, nebo stiskněte tlačítko 11.

Odmlžování/odmrazování má ve všech případech přednost před recyklací vzduchu.