Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE: Ovládání A

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovladače A

Informace o přístupu k nastavení automaticky regulované klimatizace na multimediální obrazovce 1 naleznete v návodu k multimediální výbavě.

Přítomnost ovládání popsaných dále závisí na verzi vozidla.

2 Regulace nastavené teploty vlevo a vpravo.

3 Recirkulace vzduchu.

4 Snižte rychlost ventilace až do zastavení systému.

5 Zvyšte rychlost ventilace.

6141516 Automatické režimy.

7 Zkratka na stránku klimatizace.

8 SYNC Funkce „synchronizace“.

9 Odmrazování/odmlžování zadního okna a (podle typu vozidla) zpětných zrcátek

10 Funkce „Dobrý výhled“.

11 Klimatizace

12 Režim přídavné klimatizace OFF

13 Zobrazení rychlosti ventilace.

17,1819 Rozvod vzduchu v kabině vozidla.

20 Režim přídavné klimatizace Auto

21 Manuální režim přídavné klimatizace.

Některá tlačítka mají kontrolku, která udává stav funkce.

Změna rychlosti ventilace

V automatickém režimu systém řídí rychlost proudění vzduchu optimálně pro dosažení a udržení požadované teploty.

Rychlost ventilace lze i nadále upravovat tlačítky 4 nebo 5.

Poznámka: Konfigurace klimatizace závisí na režimu zvoleném v nabídce MULTI-SENSE MULTI-SENSE.

Seřízení teploty

Existují dva typy nastavování:

- nezávislé nastavení prostoru pro cestující;

- úprava v režimu SYNC pro synchronizaci strany spolujezdce a řidiče.

SYNC funkce

Stisknutím tlačítka 8 nastavíte rovnoměrné nastavení prostoru pro cestující. Tlačítko 8 se rozsvítí. Poté zapněte ovladač 11.

Pro deaktivaci funkce stiskněte tlačítko 8 nebo použijte ovladač 2 a upravte pravou stranu samostatně od levé strany.

Kontrolka tlačítka 2 zhasne.

Poznámka: konfigurace klimatizace závisí na režimu zvoleném v nabídce Multi-Sense MULTI-SENSE.

Zobrazené hodnoty teplot znázorňují zvolenou úroveň.

Při rozjezdu vozidla skutečnost, že se zobrazená hodnota zvyšuje nebo snižuje, v žádném případě neumožňuje rychleji dosáhnout úrovně pohodlí. Systém stále optimalizuje pokles nebo vzestup teploty (ventilace se nespustí chvilkově na maximální rychlost - postupně stoupá), což může trvat několik sekund až několik minut.

Obecně, kromě zvláštních případů, musí zůstat větrací otvory palubní desky stále otevřeny.

Funkce „Zvýšení viditelnosti“

Tato funkce zajišťuje rychlé odmrazování a odmlžování předního skla a zadního okna, předních bočních oken a vnějších zpětných zrcátek (u některých vozidel). Ovládá automatické zapnutí klimatizace a odmrazování zadního okna, a podle typu vozidla i elektrické odmrazování čelního skla.

Aktivujte spínač 10. Současně se rozsvítí zabudovaná kontrolka.

Stisknutím tlačítka 9 vypnete funkci vyhřívaní zadního okna. Zabudovaná kontrolka zhasne.

Pro změnu rychlosti ventilace: stiskněte tlačítko 4 nebo 5.

Pro vypnutí této funkce

stiskněte:

- tlačítko 6;

- znovu tlačítko 10;

- jedno z tlačítek 1415 nebo 16.

Automatický režim

Automatická klimatizace je systém zaručující (kromě jeho používání v extrémních podmínkách) optimální komfort ve vnitřním prostoru vozidla, udržení potřebné úrovně viditelnosti a zároveň optimalizaci spotřeby. Systém působí na rychlost větrání, rozvod vzduchu, recirkulaci vzduchu, spuštění nebo zastavení klimatizace a teplotu vzduchu.

Tento režim se skládá ze tří volitelných programů:

NORMAL : optimalizuje dosažení zvolené úrovně pohodlí podle vnějších podmínek. Stiskněte tlačítko 6 nebo tlačítko 15.

SOFT: dosáhne požadované úrovně pohodlí jemněji a tiše. Stiskněte tlačítko 14.

FAST: zvýší proudění vzduchu kabinou. Tento režim se doporučuje zejména pro optimální pohodlí na zadních sedadlech. Stiskněte tlačítko 16.

Zapnutí nebo vypnutí klimatizace

V automatickém režimu systém řídí zapnutí nebo vypnutí klimatizace v závislosti na venkovních klimatických podmínkách.

Stiskněte tlačítko 11 pro:

- aktivujte klimatizaci ručně (kontrolka na ovládacím prvku 11 se rozsvítí);

- deaktivujte klimatizaci ručně (kontrolka na ovládacím prvku 11 zhasne).

Vypnutí systému

Opakovaným stisknutím tlačítka 4 systém zastavíte.

Odmrazování a odmlžování zadního okna

Aktivujte spínač 9. Současně se rozsvítí zabudovaná kontrolka. Tato funkce umožňuje rychlé odmlžování nebo odmrazování zadního okna a zpětných zrcátek (u vozidel, která jsou touto funkcí vybavena).

Pro vypnutí této funkce znovu stiskněte spínač 9. Odmlžování se automaticky vypne.

Přednostně používejte jeden z automatických programů NORMAL, SOFT nebo FAST.

V automatickém režimu (kontrolka na tlačítku 6 svítí) jsou všechny funkce klimatizace kontrolovány systémem.

Volbu systému můžete změnit; v takovém případě kontrolka tlačítka 6 zhasne.

Pro návrat do automatického režimu stiskněte jeden z programů (NORMAL 15, SOFT 14 nebo FAST 16 ), popř. tlačítko 6.

Změna rozvodu vzduchu v kabině

Pomocí tlačítek 171819 vyberete požadovaný režim proudění vzduchu (vybrané proudění vzduchu je zobrazeno).

17 Proud vzduchu je především směrován do štěrbin pro odmlžování předního skla a předních bočních odmlžovacích štěrbin.

18 Proud vzduchu je především směrován do větracích otvorů přístrojové desky.

19 Proud vzduchu je směrován hlavně do prostorů pro nohy.

Recyklace vzduchu

Tato funkce je řízena automaticky, ale můžete ji také aktivovat manuálně.

Zvláštnost:

- během recyklace je vzduch odebírán v kabině vozidla a je recyklován bez sání vnějšího vzduchu;

- recirkulace vzduchu umožňuje izolovat vnitřní prostor vozu od vnějšího prostředí (např. při jízdě v oblastech se znečištěným vzduchem apod.) a rychleji ochlazovat teplotu v kabině vozidla.

Manuální použití

Aktivujte spínač 3. Kontrolka integrovaná ve spínači 3 se rozsvítí.

Dlouhodobé použití této polohy může vést k vytvoření pachů způsobených neobnovováním vzduchu a rovněž k zamlžování skel.

Jakmile již není recirkulace vzduchu nutná, doporučujeme přejít do automatického režimu dalším stisknutím tlačítka 3.

Pro vypnutí této funkce znovu stiskněte spínač 3.

Odmlžování/odmrazování má ve všech případech přednost před recyklací vzduchu.