Zpět na seznam

HLADINY, FILTRY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Brzdová kapalina

Kontrolu hladiny brzdové kapaliny je třeba provádět často, v každém případě vždy, když zpozorujete sebemenší snížení účinnosti brzd.

Kontrola hladiny se provádí při vypnutém motoru a vozidle stojícím na vodorovném povrchu.

Hladina 1

Je normální, když hladina klesá s narůstajícím opotřebením brzdových destiček, ale nesmí nikdy klesnout pod varovnou rysku MINI.

Chcete-li sami zkontrolovat stav opotřebení kotoučů a destiček, postupujte podle kontrolní metody popsané v dokumentu, který je k dispozici v síti značky nebo na internetových stránkách výrobce.

Naplnění

Po každém zásahu na hydraulickém okruhu musí být brzdová kapalina odborně vyměněna.

Povinně používejte kapalinu schválenou naším technickým oddělením (a dodávanou v zapečetěné nádobě).

Interval výměny

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze vypnuto.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Před jakýmkoli úkonem v motorovém prostoru je třeba vypnout zapalování. VYPNUTÍ, SPUŠTĚNÍ MOTORU.

Chladicí kapalina

Pokud je motor vypnutý a vozidlo stojí na rovné ploše, hladina musí být při zastudena mezi „MINI“ a „MAXI“ ryskami na zásobníku chladící kapaliny 2.

Tuto hladinu zastudena doplňujte, dokud nedosáhne rysky„MINI“.

Frekvence kontroly hladin

Hladinu chladicí kapaliny pravidelně kontrolujte (při nedostatku chladicí kapaliny může u motoru dojít k vážnému poškození).

V případě potřeby doplňujte výhradně chladicí kapalinu schválenou technickým oddělením výrobce, u které je zajištěna:

- ochrana před zamrznutím,

- ochrana před korozí chladicího systému.

Interval výměny

Informace najdete v servisní knížce ke svému vozu.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Na chladicím systému nesmí být prováděn žádný zásah při zahřátém motoru.

Nebezpečí popálenin.

nádržka ostřikovače 4

Naplnění

Při vypnutém motoru otevřete uzávěr 3, naplňte nádržku, dokud neuvidíte kapalinu, potom uzávěr zavřete.

Kapalina

Ostřikovací přípravek (nemrznoucí směs pro zimní období).

Před jakýmkoli úkonem v motorovém prostoru je třeba vypnout zapalování. VYPNUTÍ, SPUŠTĚNÍ MOTORU.

Čerpadlo posilovače řízení

Zvláštnost u vozidel vybavených nádrží 5

Protože není žádný přístup k uzávěru hrdla palivové nádrže 5, svěřte doplňování nebo plnění značkovému servisu.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Filtry

Výměna filtračních vložek (vzduchový filtr, prachový filtr, naftový filtr apod.) je naplánována při servisních prohlídkách vašeho vozidla.

Interval výměny filtračních vložek: Informace najdete v servisní knížce k vozidlu.

U vozidel, která jsou jím vybavena, znamená červené rozsvícení kontrolky 6 zanesení vzduchového filtru.

Obraťte se co nejdříve na zástupce značky.