Zpět na seznam

FUNKCE STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tento systém umožňuje snížit spotřebu paliva a množství výfukových plynů způsobujících skleníkový efekt.

Po rozjetí vozidla se systém automaticky aktivuje.

Během jízdy systém zastaví motor (pohotovostní režim) kdykoliv vozidlo zastaví (dopravní zácpa, zastavení na červenou,...).

Podmínky pro uvedení do pohotovostního režimu

Vozidlo před posledním zastavením jelo.

Pro vozidla vybavená automatickou převodovkou:

- převodovka je v poloze D, Mnebo N;

a

- pedál brzdy je sešlápnutý (dostatečně silně);

a

- pedál akcelerace není sešlápnutý;

a

- rychlost je nulová po dobu cca 1 sekundy.

Motor zůstává v pohotovostním režimu, pokud je se zataženou parkovací brzdou a uvolněným brzdovým pedálem zařazena poloha N.

Pro vozidla vybavená manuální převodovkou:

- převodovka je na neutrálu;

a

- spojkový pedál je volný.

Pokud kontrolka bliká, znamená to, že pedál spojky není dostatečně uvolněný.

a

- rychlost vozidla je nižší než cca 3 km/h.

Motor se znovu spustí, když sešlápnete pedál spojky a zařadíte rychlost.

U všech vozidel:

Kontrolka na přístrojové desce se rozsvítí a upozorní Vás na pohotovostní režim motoru.

Vybavení vozidla zůstává během pohotovostního režimu motoru plně funkční.

V případě zablokování motoru během fungování systému sešlápněte na doraz spojku pro opětovné nastartování motoru.

K doplnění paliva je třeba motor zastavit (a nepřepínat do pohotovostního režimu): motor je NUTNÉ zastavitVYPNUTÍ, SPUŠTĚNÍ MOTORU.

Pokud vystoupíte z vozidla, upozorní Vás zvukový signál, že motor je v pohotovostním režimu a není vypnutý.

Neuvádějte vozidlo do pohybu, pokud je motor ve volnoběhu (na přístrojové desce se rozsvítí kontrolka ).

Než vystoupíte z vozidla, MUSÍ být motor vypnutý (nikoliv v pohotovostním režimu):VYPNUTÍ, SPUŠTĚNÍ MOTORU.

Zabránění uvedení motoru do pohotovostního režimu

V určitých situacích, jako například uprostřed křižovatky, lze při aktivovaném systému nechat motor v běhu, aby bylo možné rychle vyjet.

Pro vozidla vybavená automatickou převodovkou:

Udržte vozidlo stojící mírně stlačeným brzdovým pedálem.

Pro vozidla vybavená manuální převodovkou:

Nechte spojkový pedál sešlápnutý.

Pro vozidla vybavená manuální převodovkou

Opětovné startování se může přerušit, pokud je pedál spojky uvolněn příliš rychle a je zařazen rychlostní stupeň.

Ukončení pohotovostního režimu motoru

Pro vozidla vybavená automatickou převodovkou:

- pedál brzdy je nesešlápnutý, převodovka v poloze D nebo M;

nebo

- brzdový pedál je uvolněn při zařazeném převodovém stupni N s uvolněnou ruční brzdou;

nebo

- brzdový pedál je znovu sešlápnutý, převodovka v poloze N a parkovací brzda zatažená;

nebo

- je zařazen převodový stupeň R;

nebo

- Pedál akcelerace je sešlápnutý.

Pro vozidla vybavená manuální převodovkou:

- převodovka je na neutrálu a je lehce sešlápnut spojkový pedál;

nebo

- zařazený rychlostní stupeň a pedál spojky zcela stisknutý.

Podmínky pro neuvedení motoru do pohotovostního režimu

Některé podmínky nedovolují systému uvést motor do pohotovostního režimu, na příklad:

- když je zařazen zpětný chod;

- kapota motoru není zavřená;

- venkovní teplota je příliš nízká nebo vysoká,

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- rozdíl mezi vnitřní teplotou ve vozidle a nastavenou hodnotou teploty automatické klimatizace je příliš velký;

- parkovací asistent je právě aktivní;

- nadmořská výška je příliš vysoká;

- pro vozidla vybavená robotizovanou převodovkou je sklon příliš prudký;

- Je aktivována funkce „Dobrý výhled“ AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE;

- teplota chladicí kapaliny motoru není dostatečná;

- probíhá automatické čištění částicového filtru;

- Je aktivována funkce „Zvýšené volnoběžné otáčky“ ZVÝŠENÉ VOLNOBĚŽNÉ OTÁČKY;

-...

Kontrolka se rozsvítí na přístrojové desce a upozorní Vás na nemožnost uvést motor do pohotovostního režimu.

Zvláštnosti automatického opětovného spouštění motoru

Za určitých podmínek může motor bez zásahu řidiče znovu nastartovat pro zajištění vaší bezpečnosti a vašeho pohodlí.

K tomu může dojít, když:

- venkovní teplota je příliš nízká nebo vysoká,

- Je aktivována funkce „Dobrý výhled“ AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE;

- akumulátor není dostatečně nabitý;

- rychlost vozidla je vyšší než 7 km/h (jízda z kopce,...);

- opakované sešlápnutí pedálu brzdy nebo potřeba fungování brzdného systému;

-...

Zvláštnost: Platí-li v závislosti na typu vozidla některé z těchto podmínek, nelze automaticky znovu nastartovat motor, pokud jsou otevřené dveře.

Deaktivujte funkci Stop and Start při jakémkoliv zásahu do motorového prostoru.

Deaktivace, aktivace funkce

Stisknutím tlačítka 1 funkci deaktivujete. Kontrolka spínače 2 se rozsvítí.

Dalším stisknutím se systém znovu aktivuje. Kontrolka 2 ve spínači 1 zhasne.

Systém se automaticky znovu aktivuje při každém nastartování vozidla pomocí tlačítka Start VYPNUTÍ, SPUŠTĚNÍ MOTORU.

Provozní závady

Pokud se kontrolka 2 na spínači 1 rozsvítí bez stisknutí, je systém deaktivován.

Obraťte se na značkový servis.

Než vystoupíte z vozidla, MUSÍ být motor vypnutý (nikoliv v pohotovostním režimu): VYPNUTÍ, SPUŠTĚNÍ MOTORU.