TAŽENÍ: odtah vozidla

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Před každým tažením vozidla nastavte převodovku do neutrální polohy (poloha N u vozidel s automatickou převodovkou), odemkněte sloupek řízení a pak uvolněte parkovací brzdu.

Odemknutí sloupku řízení

Vložte klíč do zapalování, nastavte polohu ON 2 nebo, podle typu vozidla a toho, zda máte kartu v kabině, stiskněte tlačítko spuštění motoru po dobu přibližně dvou sekund.

Vraťte řadicí páku na neutrál (poloha N u vozidla s automatickou převodovkou).

Sloupek řízení se odemkne a spustí se napájení příslušenství: můžete použít světla vozidla (směrové ukazatele, brzdová světla atd.). V noci musí být vozidlo osvětlené.

Podle typu vozidla po skončení odtahování dvakrát stiskněte tlačítko spuštění motoru (riziko vybití akumulátoru).

Povinně musí být dodržovány platné předpisy pro odtahování. Pokud řídíte tažené vozidlo, nepřekračujte povolenou tažnou hmotnost vašeho vozidla. HMOTNOSTI (V KG).

Odtahování vozidla s automatickou převodovkou.

Přepravujte vozidlo na plošině nebo je odtahujte se zdvihnutými předními koly.

Výjimečně můžete vozidlo táhnout se všemi čtyřmi koly na zemi, pouze však při jízdě vpřed a s řadicí pákou v neutrální poloze N. Maximální ujetá vzdálenost v tomto případě nesmí překročit 80 km a maximální rychlost 25 km/h.

Ujistěte se, že je tažné oko správně přišroubované.

Nebezpečí ztráty taženého předmětu.

Během tažení nechte kartu ve vozidle.

Nebezpečí zamknutí sloupku řízení.

Pokud je při rozjíždění páka zablokována v poloze P, i když jste sešlápli brzdový pedál, lze páku uvolnit ručně a odemknout hnací kola.

To provedete odepnutím základny manžety a stisknutím tlačítka 2 a současně stisknutím tlačítka 1 na páce k odblokování páky a zařazením polohy N.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Používejte pouze tažné body vpředu 3 a vzadu 7(nikdy hnací hřídele nebo jakoukoli jinou část vozidla). Tyto tažné body lze používat pouze k tažení vozidla. V žádném případě je nepoužívejte, ať přímo či nepřímo, k jeho zvedání.

Při zastaveném motoru již posilovač řízení a brzd nejsou funkční.

Přístup k odtahovacím úchytům

Přední odtahovací úchyt

Stiskněte oblast A a udržujte tlak zatažením za oblast B, čímž otevřete kryt 4.

Zadní odtahovací úchyt

Stiskněte oblast C a udržujte tlak zatažením za oblast D, čímž otevřete kryt 6.

Dotáhněte tažné oko 5 až na doraz: nejprve rukou do zastavení, a pak dokončete zajištění pomocí klíče na kola nebo, v závislosti na typu vozidla, pákou.

Používejte výhradně tažné oko 5 a klíč na kola nebo páku dodávané spolu s nářadím. NÁŘADÍ.

Ujistěte se, že je tažné oko správně přišroubované.

Nebezpečí ztráty taženého předmětu.

- Použijte pevnou tažnou tyč. V případě použití lana nebo kabelu (pokud to předpisy dovolují) musí být tažené vozidlo schopné brzdit.

- Vozidlo nelze odtahovat ve stavu nezpůsobilém k jízdě.

- Vyhněte se prudkému zrychlování a brzdění, které by mohly vozidlo poškodit.

- V každém případě se doporučuje nepřekračovat rychlost 25 km/h.

Nenechávejte nářadí jen tak ledabyle ve vozidle: riziko vymrštění v případě brzdění.