NÁŘADÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přítomnost nářadí v bloku nářadí závisí na typu vozidla.

Sada nářadí A je umístěna v zavazadlovém prostoru pod kobercovou krytinou.

V závislosti na vozidle sejměte kryt B ze sady nářadí A jeho posunutím (pohyb C nebo D). Po použití zkontrolujte, zda je nářadí správně uloženo.

Dbejte na správné umístění a zamykání (pohyb C nebo D) krytu B.

Klíč na kola 1

Umožňuje povolit nebo utáhnout šrouby kol a vlečné oko 5.

Zvedák 2

Před uložením na místo jej řádně složte (dbejte na řádné uložení kliky).

Klíč na ozdobné kryty 3

Umožňuje odstranit z kola ozdobné kryty.

Vodítko šroubu kola 4

Pro dokončení odšroubování nebo zahájení zašroubování šroubů kol.

Tažné oko 5

TAŽENÍ: odtah vozidla

Nenechávejte nářadí jen tak ledabyle ve vozidle: riziko vymrštění v případě brzdění. Po použití dbejte na to, abyste nářadí správně uložili zpět do držáku a ten potom správně uložte na místo: riziko zranění.

Pokud jsou s rezervním kolem dodávány šrouby, používejte tyto šrouby jen na rezervní kolo.

Zvedák je určen výhradně k výměně kola. V žádném případě jej nepoužívejte pro provádění opravy nebo pro získání přístupu pod vozidlo.