HMOTNOSTI (V KG)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Uvedené hmotnosti jsou platné pro základní verzi vozidla bez volitelných doplňků: mění se podle vybavení Vašeho vozidla. Obraťte se na zástupce značky.

Maximální přípustná hmotnost při naložení (MMAC)

Celková maximální přípustná hmotnost (MMTA)

Celková hmotnost jízdní soupravy (MTR)

Hmotnosti uvedené na výrobním štítku IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTKY VOZIDLA

Hmotnost brzděného přívěsu*

se získá výpočtem: MTR - MMAC

Hmotnost nebrzděného přívěsu*

550  kg

Maximální povolené zatížení tažného zařízení*

63  kg

Povolené zatížení střechy

80 kg (včetně nosného zařízení)

* Hmotnost přívěsu (tažení obytného přívěsu, lodi apod.)

Pokud je výsledek výpočtu MTR - MMAC roven nule nebo pokud se MTR rovná nule (nebo není uvedena) na výrobním označení, je tažení přívěsu zakázáno.

- Při jízdě s přívěsem je nezbytné dodržet podmínky pro použití tažného zařízení stanovené místní legislativou, zejména pak vyhláškou pro silniční provoz. S veškerými úpravami tažného zařízení se obraťte na autorizovaný servis.

- Pokud táhnete vozidlo, celková hmotnost jízdní soupravy (vozidlo + přívěs) nesmí být překročena. I přesto je v toleranci:

- překročení technicky MMTA vzadu do 15 %;

- překročení MMAC o 10 % nebo 100 kg (toleruje se dosažení prvního z uvedených omezení).

V obou případech platí, že maximální rychlost jízdní soupravy nesmí překročit 100 km/h a tlak v pneumatikách musí být zvýšen o 0,2 baru (3 PSI).

- Výkon motoru a stoupavost se snižují s rostoucí nadmořskou výškou. Doporučujeme proto snížit maximální zatížení o 10 % v 1000 metrech, poté o dalších 10 % na každých 1000 m.