Zpět na seznam

ZADNÍ STĚRAČ A OSTŘIKOVAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Zadní stěrač

Při zapnutém zapalování otáčejte kroužkem 3 na páce 1, dokud se odpovídající symbol neobjeví proti referenčnímu bodu 2.

- zastavení

- přerušované stírání

Mezi dvěma stíracími cykly se stěrače na několik sekund zastaví. Frekvence stírání je závislá na rychlosti vozidla;

- pomalé souvislé stírání

Pro vypnutí funkce znovu otočte kroužkem 3.

Poznámka

Při mytí v mycím rámu uveďte kroužek 3 páčky 1 do polohy vypnuto pro deaktivaci automatického stírání.

Dodržujte doporučení užívání.

Nepoužívejte rameno stěrače pro otevření nebo zavření dveří zavazadlového prostoru.

Před každým zásahem na zadním skle (mytí vozidla, odmrazování, čištění atd.) uveďte páčku 1 do polohy vypnutí.

Riziko zranění a/nebo poškození.

Účinnost stírátka stěrače

Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jejich životnost závisí na Vás:

- musí zůstat čistá: čistěte proto stírátka a zadní sklo pravidelně mýdlovou vodou;

- stěrač nepoužívejte, pokud je zadní sklo suché;

- pokud byl stěrač delší dobu mimo provoz, odlepte jej od zadního skla.

V každém případě stěrač vyměňte, kdykoli jeho výkonnost začne klesat, tzn. přibližně jednou za rok. STÍRÁTKA STĚRAČŮ: výměna.

Opatření při používání stěračů

- Když mrzne nebo je sníh, nejprve sklo očistěte a teprve pak zapněte stěrače (hrozí přehřátí motorku);

- ujistěte se, že pohybu stírátka nebude bránit žádný předmět.

Aktivace/deaktivace zadního stěrače

Zařazení zpětného chodu automaticky spustí přerušované stírání zadního stěrače (pokud jsou v chodu přední stěrače). Pokud je vaše vozidlo vybaveno menu osobního nastavení vozidla, můžete zvolit aktivaci nebo deaktivaci této funkce. MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA.

U vozidel, která nemají menu osobního nastavení vozidla, nechte funkci deaktivovat ve značkovém servisu.

Pokud jsou na zadním okně překážky (nečistoty, sníh, apod.), stěrač se pokouší všechny překážky smést. Pokud některá překážka brání pohybu stírátka, může se stěrač zastavit. Odstraňte překážku, vyčkejte zhruba 30 sekund a znovu spusťte stěrač páčkou stírání.

Opatření

- V případě námrazy před prvním spuštěním stěračů zkontrolujte, zda stírátka nejsou přilepená. Pokud spustíte stěrač, když je stírátko přimrazeno ke sklu, může dojít k poškození stírátka i motoru stěrače.

- Neuvádějte stěrače do provozu, pokud je sklo suché. Došlo by k předčasnému opotřebení nebo poškození stírátek.

p Zadní stěrač a ostřikovač

Zapněte zapalování, dlouze zatáhněte za páčku 1 a pak ji uvolněte.

Delší stisknutím páčky aktivuje (kromě ostřikovače) dva pohyby stěrače tam a zpět následované po několika vteřinách třetím (funkce setření stékajících kapek).

Když páčku uvolníte, vrátí se do polohy pro zadní stěrač.