Zpět na seznam

STĚRAČE, PŘEDNÍ OSTŘIKOVAČE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozidlo vybavené přerušovaným předním stíráním

A speciální stírání

Krátký impulz spustí pohyb stěračů tam a zpět.

B vypnutí;

C přerušované stírání

Mezi dvěma stíracími cykly se stěrače na několik sekund zastaví. Interval mezi stíráním lze změnit otočením kroužku 2.

D pomalé souvislé stírání

E nesouvislé rychlé stírání

Zvláštnost

Za jízdy každé zastavení vozidla sníží rychlost stírání.

Z rychlého stírání například přejde na normální rychlost stírání.

Když se vozidlo rozjede, vrátí se rychlost stírání na původně zvolený stupeň.

Každá manipulace s páčkou 1 má přednost - ruší tedy automatickou volbu.

Vozidlo vybavené předními stěrači se snímačem deště

Snímač deště je umístěn na čelním skle před vnitřním zpětným zrcátkem.

A speciální stírání

Krátký impulz spustí pohyb stěračů tam a zpět.

B vypnutí;

C funkce automatického stírání

Pokud je zvolena tato poloha, detekuje systém dopad vody na přední sklo a spustí stírání na přiměřenou rychlost. Je možné změnit práh spuštění a čas mezi stíráními otočením kroužku 2:

- F: minimální citlivost;

- G: maximální citlivost.

Čím vyšší je citlivost, tím rychleji stěrače reagují a frekvence stírání stoupá.

Po aktivaci automatického stírání nebo zvýšení citlivosti stěrače vykonají pohyb tam a zpět.

Zvláštnost:

- snímač deště je pouze pomocná funkce. V případě snížené viditelnosti řidič musí stěrač ručně aktivovat. Za mlhy nebo sněžení není automatické stírání systematické a zůstává pod vaší kontrolou.

- v případě teploty pod nulou není automatické stírání aktivní při nastartování vozidla. Aktivuje se automaticky, jakmile vozidlo překročí určitou rychlost (přibližně 8 km/h).

- Neaktivujte automatické stírání za suchého počasí.

- před aktivací automatického stírání úplně odstraňte námrazu z čelního skla;

- pro deaktivaci automatického stírání při mytí vozidla v mycím rámu vraťte kroužek 1 do polohy B pro vypnutí automatického stírání.

Funkční problémy

V případě poruchy automatického stírání stěrač funguje na v režimu přerušovaného stírání.

Kontaktujte autorizovaný servis.

Funkce snímače deště může být přerušena v případě:

- poškozené stěrače čelního skla; tenká vrstva vody nebo stopy zanechané stírátky na oblasti detekce snímače mohou prodloužit dobu reakce automatického stěrače nebo zvýšit frekvenci stírání;

- čelní sklo s jakýmkoli odštěpkem nebo prasklinou na úrovni snímače, případně čelní sklo znečištěné prachem, nečistotami, hmyzem, námrazou, zbytky vosku a vodoodpudivými chemickými látkami; stěrač čelního skla nebude tak citlivý, případně nebude reagovat vůbec.

D pomalé souvislé stírání

E nesouvislé rychlé stírání

Zvláštnost

Za jízdy každé zastavení vozidla sníží rychlost stírání.

Z rychlého stírání například přejde na normální rychlost stírání.

Když se vozidlo rozjede, vrátí se rychlost stírání na původně zvolený stupeň.

Každá manipulace s páčkou 1 má přednost - ruší tedy automatickou volbu.

Opatření

- V případě námrazy před prvním spuštěním stěračů zkontrolujte, zda stírátka nejsou přilepená. Pokud aktivujete stěrače, když jsou stírátka přimrzlá, může dojít k poškození stírátek i motoru stěračů.

- Nezapínejte stěrače, když je čelní sklo suché. Dochází tak k předčasnému opotřebení nebo poškození stírátek.

Zvláštní poloha čištění před stíráním (servisní poloha)

Tato poloha umožňuje zvednutí stírátek, abyste je mohli oddálit od čelního skla.

Může být užitečná:

- čištění stírátek;

- uvolnění stírátek od čelního skla během zimního času;

- vyměňte stírátka STÍRÁTKA STĚRAČŮ: výměna.

Při zapnutém zapalování nebo běžícím motoru zdvihněte dvakrát páčku 1 do polohy A (jednorázové setření).

Stírátka se zastaví se v poloze oddálené od kapoty.

Pro návrat stírátek do spodní polohy a se zapnutým zapalováním zkontrolujte, zda se stěrače sklopily na čelní sklo a pak posuňte páčku 1 do polohy A (jedním pohybem).

Před zapnutím zapalování sklopte stěrače na čelní sklo, jinak hrozí poškození kapoty nebo stěračů při jejich uvedení do provozu.

Před každým zásahem na čelním skle (mytí vozidla, odmrazování, čištění čelního skla atd.) vraťte páčku 1 do polohy B (vypnutí).

Riziko zranění a/nebo poškození.

Jsou-li na čelním skle překážky (nečistoty, sníh, led apod.), odstraňte je (včetně středové oblasti za vnitřním zpětným zrcátkem), než spustíte stěrače (riziko přehřátí motoru).

Pokud pohybu stírátka brání překážka, stírátko se může zastavit.

Odstraňte překážku a znovu aktivujte stěrače pomocí páčky stírání.

Ostřikovač

Zapněte zapalování, zatáhněte za páčku 1 a pak ji uvolněte.

Delší stisknutí aktivuje kromě ostřikovače také dva pohyby stěrače tam a zpět, po kterých za několik sekund následuje pohyb třetí.

U vozidel s multimediální obrazovkou si můžete vybrat, zda chcete aktivovat nebo deaktivovat třetí setření stěračů. MENU INDIVIDUÁLNÍHO NASTAVENÍ VOZIDLA.

Poznámka: Při teplotách pod bodem mrazu může dojít k zamrzání ostřikovače na čelním skle, což zhoršuje viditelnost. Zahřejte čelní sklo pomocí ovládání odmlžování, a poté jej vyčistěte.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v po- loze B (vypnuto).

Mohlo by dojít ke zraněním.

Účinnost stírátka stěrače

Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jejich životnost závisí na Vás:

- musí zůstat čistá: čistěte proto stírátka a zadní sklo pravidelně mýdlovou vodou;

- stěrač nepoužívejte, pokud je zadní sklo suché;

- pokud byl stěrač delší dobu mimo provoz, odlepte jej od zadního skla.

V každém případě stěrač vyměňte, kdykoli jeho výkonnost začne klesat, tzn. přibližně jednou za rok. STÍRÁTKA STĚRAČŮ: výměna.

Opatření při používání stěračů

- Když mrzne nebo je sníh, nejprve sklo očistěte a teprve pak zapněte stěrače (hrozí přehřátí motorku);

- ujistěte se, že pohybu stírátka nebude bránit žádný předmět.