DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, ECO JÍZDA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spotřeba paliva je homologována podle standardní a předepsané metody. Je identická u vozidel všech výrobců a umožňuje porovnávat vozidla mezi sebou.

Spotřeba při skutečném používání závisí na podmínkách používání vozidla, na výbavě a stylu jízdy řidiče. Chcete-li optimalizovat spotřebu paliva, přečtěte si následující rady.

Podle typu vozidla máte k dispozici různé funkce, které vám pomohou snížit spotřebu paliva.

Na přístrojové desce:

- otáčkoměr;

- ukazatel změny rychlosti;

- ukazatel stylu jízdy;

- režim „volnoběh“;

- režim ECO;

- funkce Stop and Start FUNKCE STOP AND START;

- kontrolka jízdního asistenta ECO předvídání JÍZDNÍ ASISTENT ECO PŘEDVÍDÁNÍ ;

- wattmetr.

Na multimediální obrazovce (další informace naleznete v uživatelské příručce multimediálního systému):

- údaje týkající se vaší spotřeby energie;

- graf spotřeby energie;

- skóre podle vašeho stylu jízdy;

- ECO doporučení pro jízdu;

- bilance trasy a doporučení eko přes multifunkční displej;

- jízdní režim ECO.

Na přístrojové desce

V závislosti na vozidle si můžete přístrojovou desku přizpůsobit pro různé typy informací.

Kontrolka změny rychlosti 2

Některé typy vozidel jsou vybaveny kontrolkou informující o nejlepším okamžiku pro zařazení vyšší nebo nižší rychlosti z hlediska optimální spotřeby paliva:

zařaďte vyšší stupeň;

zařaďte nižší stupeň.

Pokud se budete tímto ukazatelem soustavně řídit, budete schopni u vozidla snížit spotřebu paliva.

Ukazatel stylu jízdy 3

Informuje Vás v reálném čase o stylu jízdy.

Indikátor jízdního stylu můžete zobrazit opakovaným stisknutím nahoru/dolů na spínači 1.

Čím větší je kruh indikátoru 3, tím lepší je řízení rychlosti vozidla, zrychlení a předvídání jízdních situací.

Čím menší je kruh indikátoru 3, tím horší je řízení rychlosti vozidla, zrychlení a předvídání jízdních situací.

Pokud se budete tímto ukazatelem soustavně řídit, budete schopni u vozidla snížit spotřebu paliva.

Na multimediální obrazovce

Bilance trasy

Když vypnete motor, na multimediální obrazovce se zobrazí upozornění 4, které vám poskytuje informace o jízdě během vaší poslední cesty.

Toto upozornění poskytuje přímý přístup k funkci „Jízda ECO“. Tato nabídka poskytuje více informací o vašem stylu jízdy a jejím vlivu na spotřebu paliva.

Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

režim „volnoběh“;

U některých vozidel vybavených automatickou převodovkou pomůže přepnutí na volnoběh (automatický neutrál) při zpomalování (při zcela uvolněném pedálu plynu) omezit brzdění motorem a umožní tak dojet dále bez nutnosti přidávat plyn, čímž se ušetří palivo.

Varovná kontrolka se zobrazí šedě a poté zeleně, což znamená, že vozidlo je v režimu „volnoběhu“.

Poznámka: jedno stisknutí brzdového pedálu deaktivuje režim „volnoběhu“.

Při jízdě z kopce je funkce „Volnoběhu“ deaktivována, aby bylo možné použít rekuperační brzdový systém a/nebo motorovou brzdu, v závislosti na vozidle.

Režim ECO

Režim ECO je funkce, která optimalizuje spotřebu paliva. Ovlivňuje to chování vozidla (zrychlení, řazení, tempomat, zpomalení atd.).

Omezení zrychlování umožňuje jízdu v městě i mimo něj za nízké spotřeby.

Aktivace funkce

Získáte přístup k režimu ECO:

- na multimediální obrazovce 4;

- pomocí ovládání na volantu 5.

Indikátor „ECO“ je zobrazen 6 na přístrojové desce, čímž potvrzuje, že je aktivován.

Za tímto účelem přímo a na doraz sešlápněte pedál akcelerace.

Režim ECO se znovu aktivuje, jakmile uvolníte tlak na pedál plynu.

Deaktivace funkce

Informace o deaktivaci režimu ECO najdete v uživatelské příručce k multimediálnímu systému.

Wattmetr

(Verze E-Tech full hybrid)

Wattmetr poskytuje řidiči přehled o tom, kolik elektrické energie vozidlo aktuálně spotřebovává.

Oblast použití A „Rekuperace energie“

Když za jízdy zvednete nohu z pedálu plynu nebo když sešlápnete pedál brzdy při zpomalování, elektromotor generuje elektrický proud, čímž brzdí vozidlo a dobíjí hnací akumulátor. SYSTÉM VOZIDLA E-TECH FULL HYBRID: rekuperační brzdový systém.

Oblast „optimálního“ používání 7

Signalizuje nulovou spotřebu.

„Doporučená spotřeba“ B zelená oblast využití

V plně elektrickém režimu E-Tech full hybrid trakční baterie a/nebo spalovací motor dodávají energii potřebnou k pohybu vozidla. To je ECO zóna.

Bílá oblast používání C „nedoporučená spotřeba“

Signalizuje vysokou spotřebu energie.

Navigační systém

Díky údajům, které poskytuje navigační systém (dopravní informace atd.), je usnadněno plánování cesty.

Doporučení pro jízdu a jízda ECO

Styl jízdy

- Spíše než zahřívat motor při stojícím vozidle opatrně jeďte, než motor dosáhne normální provozní teploty.

Doporučení pro jízdu a jízda ECO

(pokračování)

- Vysoké rychlosti výrazně ovlivňují spotřebu paliva vozidla.

Příklady (při ustálené rychlosti):

- snížení rychlosti ze 130 km/h na 110 km/h ušetří přibližně až 20% paliva;

- snížení rychlosti z 90 km/h na 80 km/h ušetří přibližně až 10 % paliva.

- Dynamická jízda s výrazným a častým zrychlováním a brzděním je náročná na spotřebu paliva v porovnání s ušetřeným časem.

- Při přechodně zařazených rychlostních stupních motor příliš nevytáčejte. Používejte tedy vždy co nejvyšší rychlostní stupeň.

- Vyhýbejte se prudkým akceleracím.

- Brzděte co možná nejméně. Pokud odhadnete s dostatečným předstihem překážku nebo zatáčku, bude Vám stačit zdvihnout nohu.

- Při jízdě ve svahu se nepokoušejte udržet rychlost, nezrychlujte více než na rovném terénu, pokud je to možné, udržujte stejnou polohu nohy na pedálu akcelerace.

- Dvojité sešlápnutí spojkového pedálu a přidání plynu před vypnutím motoru nemají u moderních vozidel význam.

- Nepříznivé počasí a zaplavené silnice:

Nejezděte po zaplavené vozovce, pokud hladina vody přesahuje dolní okraj ráfků.

Teplotní komfort

Je normální, že při používání topení (zejména, když venkovní teplota klesne pod nulu) nebo klimatizace dojde ke zvýšení spotřeby paliva.

Překážky v řízení

Na straně řidiče používejte pouze kobereček odpovídající vozidlu, který se upevňuje na předinstalované prvky, a pravidelně kontrolujte jeho dobré uchycení. Nedávejte více koberečků na sebe.

Mohlo by dojít k zablokování pedálů

Pneumatiky

- Nedostatečný tlak může zvýšit spotřebu.

- Pro optimální spotřebu paliva nastavte nejvyšší tlak vzduchu v pneumatikách nebo doporučený tlak uvedený na hraně dveří řidiče TLAKY VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH.

- Použití nedoporučených pneumatik může zvýšit spotřebu paliva.

Rady pro používání vozidla

- Zvolte režim ECO.

- Elektrická energie je také „pohonná hmota“, proto vypínejte všechna elektrická zařízení, pokud není nutné, aby byla v chodu. Avšak (bezpečnost především) světla ponechte rozsvícená, pokud to podmínky viditelnosti vyžadují (vidět a být viděn).

- Používejte přednostně ventilaci. Při jízdě s otevřenými okny rychlostí 100 km/h stoupne spotřeba paliva přibližně o 4 %.

- Netankujte plnou nádrž až po okraj, vyhnete se tak vytečení paliva.

- U vozidel vybavených klimatizací bez automatického režimu systém vypněte, pokud jej již nepoužíváte.

Rady pro snížení spotřeby a ochranu životního prostředí :

Pokud vozidlo zůstalo zaparkované na plném slunci nebo na velmi teplém místě, nejdřív na chvíli vyvětrejte a až poté spusťte motor.

- Nenechávejte dlouhodobě na vozidle prázdný střešní nosič.

- Při přepravě objemných předmětů raději použijte přívěs.

- Při jízdě s karavanem používejte schválený deflektor - nezapomeňte jej seřídit.

- Vyhněte se přerušovaným jízdám (na krátké vzdálenosti s dlouhými zastávkami), motor by pak nikdy nedosáhl optimální teploty.