DISPLEJE A UKAZATELE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Panel přístrojů

Osvětlení se zapne při otevření dveří řidiče. Rozsvícení některých kontrolek je doprovázeno zprávou.

U některých vozidel si přístrojovou desku můžete uživatelsky upravit nastavením obsahu a různých barev podle vlastní volby.

Výběr zobrazení

V závislosti na vozidle můžete použít ovládací prvek 1 k procházení a výběru různých zobrazení na přístrojové desce A.

K dispozici je několik zobrazení:

- klasický;

- navádění;

- realistické zobrazení;

- minimální.

Tachometr 2

Informace o probíhající navigaci 3

Otáčkoměr 4

Ukazatel teploty chladicí kapaliny 6

Při běžném používání, by měl být indikátor 6 umístěn na levé straně zóny 5. Může se jí přiblížit pouze při „intenzivním“ provozu. Výstraha je signalizována až rozsvícením kontrolky û, zobrazením zprávy na přístrojové desce a pípnutím.

Ukazatel hladiny paliva 10

Je-li hladina na minimu, začne integrovaná kontrolka svítit oranžově a současně zazní zvukový signál. Rychle doplňte.

Zvukový signál překročení nastavené rychlosti 11

V závislosti na typu vozidla a zemi se zobrazí kontrolka a zazní zvukový signál. Tento zvukový signál se ozve, jakmile jede vozidlo rychlostí nad 120 km/h.

Kontrolka zůstává svítit, dokud vozidlo jede rychlostí nad 120 km/h.

Informační plocha 7

V závislosti na vozidle můžete použít ovládací prvek 12 k procházení a výběru různých miniaplikací na přístrojové desce A.

- informace palubního počítače (počítadlo ujetých kilometrů, varovné zprávy atd.);

- multimediální informace (kompas, právě přehrávaný zdroj zvuku atd.);

-...

Informace o asistenčních prvcích 8

Předpokládaný dojezd se zbývajícím palivem 9

Zvláštnosti verze E-Tech full hybrid

Kontrolka elektrického provozního režimu 13

Rozsvítí se, když je pohyb vozidla poháněn pouze trakčním akumulátorem.

Wattmetr 14

Wattmetr poskytuje řidiči přehled o tom, kolik energie vozidlo aktuálně spotřebovává DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, ECO JÍZDA.

Indikátor aktuálního napájení 15

Výstražná kontrolka úrovně rekuperačního brzdění 16 SYSTÉM VOZIDLA E-TECH FULL HYBRID: rekuperační brzdový systém

Úroveň nabití trakčního akumulátoru 17

Displej nad hlavou 18

Displej zobrazí podrobnosti o řízení a informace navigačního systému z přístrojové desky a o multimediálním displeji. Informace se promítají na čelní sklo.

Pokud je jím vozidlo vybaveno, aktivuje se při spuštění motoru a deaktivuje se při vypnutí motoru.

Informace o přístupu k nastavení head-up displeje naleznete v návodu k multimediálnímu systému.

Seřízení výšky informací na displeji

V závislosti na poloze řidiče můžete posunout zobrazení informace na displeji výše, či níže. Promítaný obraz můžete také mírně natočit.

Nastavení světelnosti displeje

Jas se mění automaticky podle úrovně vnějšího osvětlení. Po zapnutí světel je možné ručně upravit jas.

Pro čištění ochranného filmu nepoužívejte rozpouštědla, detergenty ani drsné hadříky.

Používejte výhradně mikrovlnné utěrky.

Dobrá viditelnost informací může být ovlivněna:

- polohou sedadla;

- přítomnost předmětu na otvoru přístrojové desky;

- polarizací některých brýlových skel;

- extrémními klimatickými podmínkami (déšť, sníh, velmi silné sluneční záření...).

Z bezpečnostních důvodů provádějte tato nastavení při stojícím vozidle.

V případě rozporů v informacích mezi přístrojovou deskou, head-up displejem a multimediálním displejem se řiďte informacemi zobrazenými na přístrojové desce.

Přístrojová deska pracující v mílích

(možnost přepnout na km/h)

Ve stojícím vozidla se spuštěným motorem vyberte v multimediální obrazovce 19 oblast „Vozidlo“, stiskněte nabídku „Nastavení“ a vyberte položky „Jednotky” a „Rychlost“.

Zvolte kilometry nebo míle.

Poznámka:

- v obou případech se po přerušení napájení z akumulátoru palubní počítač automaticky vrátí k původně používané jednotce;

- změna z kilometrů na míle se vztahuje pouze na aktuální rychlost.

Pokud chcete používat určité jízdní asistenty, je nutné změnit jednotku měření na přístrojové desce, abyste získali správné informace při jízdě v zemi, kde se jednotky rychlosti liší od jednotek nastavených jako výchozí na vašem vozidle.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tato nastavení při stojícím vozidle.