Zpět na seznam

ZADNÍ OPĚRKA HLAVY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Užitná poloha

Zvedněte opěrku hlavy co nejvíce, dokud se nezajistí. Ujistěte se, že je správně zajištěné.

Odstranění opěrky hlavy

Zvedněte opěrku hlavy do maximální výšky a potom zmáčkněte tlačítko 1 a opěrku sejměte.

Poznámka: Opěrka hlavy 2 je pevná a nelze ji zvednout.

Nasazení opěrky hlavy

Vložte tyčky do otvorů a zatlačte opěrku hlavy dolů až do zablokování v nastavené zvednuté poloze. Ujistěte se, že opěrka je správně zajištěná.

Polohy sklápění

Stiskněte tlačítko 1 a zcela spusťte opěrku hlavy dolů.

Pevná opěrka hlavy 2 u prostředního sedadla vzadu

Poloha opěrky hlavy při úplném spuštění je úložná: nesmí být použita, pokud na místě sedí spolujezdec.

Protože je opěrka hlavy bezpečnostní prvek, dohlédněte na její přítomnost a správné umístění: Horní část hlavové opěrky musí být co nejblíže temeni hlavy.