Zpět na seznam

VOLANT, POSILOVAČ ŘÍZENÍ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Posilovač řízení

Nikdy nejezděte s málo nabitým akumulátorem.

Posilovač řízení závislý na rychlosti

Posilovač řízení závislý na rychlosti je vybaven elektronickým řídicím systémem, který reguluje účinek posilovače řízení v závislosti na rychlosti vozidla.

Účinek posilovače je tedy nejvyšší při parkování (pro pohodlnější ovládání volantu) a úsilí nutné pro otáčení volantem postupně roste se vzestupem rychlosti (pro větší bezpečnost při vysoké rychlosti).

Zvláštnost funkce Stop and Start

Když je motor v pohotovostním režimu, není posilovač řízení operativní. V takovém případě se vrátí do výchozího stavu ihned po opětovném spuštění motoru nebo jakmile rychlost vozidla překročí 1 km/h (klesání, svah, apod.).

Poznámka: Posilovač řízení závisí na vybraném režimu jízdy v nabídce „MULTI-SENSE“. MULTI-SENSE

Při stojícím vozidle nedržte řízení vytočeno v dorazové poloze.

Při zastaveném motoru nebo v případě poruchy systému je stále možné otáčet volantem. Potřebná síla bude větší.

Při jízdě ze svahu ani kdykoliv během jízdy nevypínejte motor (posilovač by nefungoval).