Zpět na seznam

VĚTRACÍ OTVORY, VÝSTUPY VZDUCHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Středové 4, boční 1 a zadní větrací otvory 8

Průtok vzduchu

Pro uzavření: přesuňte kurzor 9 směrem k vnějšku vozidla za bod odporu.

Pro otevření: posuňte kurzor 9 směrem dovnitř vozidla.

Nasměrování

Posuňte značku 9 do požadované polohy.

Neupevňujte žádné předměty na větrací otvory (např. držák telefonu).

Nebezpečí poškození.

Zadní místa

(podle vybavení vozidla)

Výstupy topení do prostoru pro nohy8.

Do ventilačního okruhu vozidla nic nevkládejte (například v případě nepříjemných pachů apod.).

Nebezpečí snížení funkčnosti nebo požáru.