Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA VÝJEZD Z PARKOVIŠTĚ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na základě informací z radarů umístěných na každé straně zadního nárazníku (oblast A) systém informuje řidiče, když se v oblasti detekce objeví jiné vozidlo B.

Funkce se aktivuje za následujících podmínek:

- zpětný chod byl zařazen;

- vozidlo se nepohybuje nebo jede nízkou rychlostí.

Schopnost detekce systému závisí na prostředí vozidla (pevné předměty atd.), stavu nárazníku atd.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Aktivace/deaktivace na multimédiální obrazovce 1

Informace o aktivaci nebo deaktivaci této funkce naleznete v návodu k multimediálnímu systému.

Vyberte možnost „ON“ nebo „OFF“.

Funkce

Funkce vás upozorní, když se vozidlo nachází v oblasti B a blíží se k vám

Kontrolka 2 se zobrazí na zpětném zrcátku 3 na obou stranách, kde bylo detekováno vozidlo.

Poznámka: Zpětná zrcátka pravidelně čistěte 3, aby kontrolky 2 byly vidět.

Ukazatele 4 na multimédiální obrazovce vám ukazují, na které straně bylo přibližující se vozidlo detekováno.

Poznámka: pravidelně kameru čistěte, aby nebyla zakryta.

Ukazatele 24 jsou při couvání vašeho vozidla doprovázeny zvukovým signálem.

Funkční problémy

Pokud systém zjistí poruchu, na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Zkontrolovat boční radary“. Obraťte se na autorizovaný servis.

Kvůli přítomnosti snímačů za nárazníkem doporučujeme svěřit jakýkoli zásah na nárazníku (opravy, výměny, lakování atd.) kvalifikovaným pracovníkům.

Omezení funkčnosti systému

- K zaručení správné funkce systému musí oblast radaru udržována v čistotě a nesmí na ní být prováděny žádné úpravy.

- Drobné objekty (motorky, kola, chodci apod.) pohybující se směrem k vozidlu nemusí být systémem rozpoznány.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- prostor radaru A byl poškozen (zadní nárazník);

- Vozidlo je vybaveno tažným zařízením, které není systémem rozpoznáno.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Tento systém nemůže být v žádném případě považován za detektor překážky nebo za protisrážkový systém.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může poloha radarů změnit a ovlivnit funkci. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy poblíž radarů (opravy, výměny, klempířské práce atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- složité prostředí (podzemní parkoviště, ocelové struktury apod.);

- špatné počasí (sníh, hustý déšť, námraza atd.).

Nebezpečí falešných poplachů nebo absence upozornění.

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

VÝSTRAHA PŘI OPOUŠTĚNÍ PARKOVACÍHO MÍSTA