Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA MRTVÝ ÚHEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomocí informací z snímačů namontovaných na každé straně zadního nárazníku (oblast C) funkce upozorní řidiče:

- když se v oblasti detekce objeví jiné vozidlo A;

a/nebo

- když hrozí nebezpečí srážky s vozidlem, které se nachází v oblasti B a jede rychleji než Vy.

Funkce vás upozorní, jakmile rychlost vozidla překročí přibližně 15 km/h.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Zvláštnost

Zajistěte, aby oblast C kolem radarů na každé straně zadního nárazníku nebyla zakryta (nečistotami, blátem, sněhem atd.)

Pokud je radar zakrytý, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Boční radary bez viditelnosti“. Očistěte oblast, kde jsou umístěny snímače.

Aktivace/deaktivace

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou 1

Informace o aktivaci nebo deaktivaci této funkce naleznete v návodu k multimediálnímu systému.

Vyberte „ON“ nebo „OFF“.

Vozidla bez multimediální obrazovky

- Když vozidlo stojí, stiskněte spínač 2 tolikrát, kolikrát je třeba pro otevření karty „Vozidlo“;

- opakovaně stiskněte ovladač 3 nebo 4 k otevření nabídky „Nastavení“. Stiskněte spínač 5 OK.

- opakovaně stiskněte ovladač 3 nebo 4 k otevření nabídky „POMOC PŘI ŘÍZENÍ“. Stiskněte spínač 5 OK.

- opakovaně stiskněte ovladač 3 nebo 4 k otevření nabídky „Sledování mrtvého úhlu“ a stiskněte spínač 5 OK ;

- pro aktivaci nebo deaktivaci funkce stiskněte znovu spínač 5 OK:

= funkce aktivována

< funkce deaktivována

Kapacita detekce systému se řídí podle standardní šířky silnice. Při jízdě v úzkém jízdním pruhu vás funkce může upozornit, když je detekováno vozidlo blíže, než je nejbližší jízdní pruh.

Indikátor 6

Na každém zpětném zrcátku 7 se nachází kontrolka 6.

Poznámka: Zpětná zrcátka pravidelně čistěte 7, aby kontrolky 6 byly vidět.

Funkce

Funkce vás upozorní, když rychlost vašeho vozidla překročí 15 km/h:

- V prostoru mrtvého úhlu se nachází vozidlo Aa pohybuje se stejným směrem jako váš vůz.

- Pokud se vozidlo rychle blíží zezadu v sousedním pruhu v oblasti detekce mrtvého úhlu B.

Pokud předjíždíte jiné vozidlo, kontrolka 6 se rozsvítí pouze v případě, že dané vozidlo zůstane dostatečně dlouho v mrtvém úhlu vašeho vozidla A.

Funkce řidiče neupozorní, pokud se ostatní vozidla nepohybují.

Displej D

První upozornění: ukazatel směru není aktivní, kontrolka 6 signalizuje, že bylo rozpoznáno vozidlo v oblasti mrtvého bodu a/nebo že se zezadu v sousedním pruhu rychle blíží vozidlo.

Displej E

Ukazatele směru aktivní, kontrolka 6 bliká, když funkce detekuje vozidlo v oblasti mrtvého bodu a/nebo se rychle blíží vozidlo zezadu z boku ze směru, kterým natočíte kola. Pokud deaktivujete ukazatel směru, přejde k prvnímu upozornění (zobrazení D).

Podmínky, kdy indikátor není funkční

- Při jízdě na silnici s ostrými zatáčkami;

- při couvání.

Pokud je vozidlo vybaveno tažným zařízením rozpoznaným systémem, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Přívěs: Kontrola mrt. úh. vypnuta“ informující, že funkce není aktivní. Pro výběr vybavení přizpůsobeného Vašemu vozidlu Vám doporučujeme obrátit se na Vašeho zástupce značky.

Při spuštění motoru systém obnoví poslední stav uložený před vypnutím zapalování (viz předcházející strany).

Funkční problémy

Pokud systém zjistí poruchu, na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Zkontrolovat boční radary“. Obraťte se na autorizovaný servis.

Kvůli přítomnosti snímačů za nárazníkem doporučujeme svěřit jakýkoli zásah na nárazníku (opravy, výměny, lakování atd.) kvalifikovaným pracovníkům.

- Kapacita detekce systému se řídí podle standardní šířky silnice. Pokud řídíte v širokém jízdním pruhu, může se stát, že systém nedetekuje vozidlo v mrtvém úhlu.

- V případě působení silných elektromagnetických vln (pod dráty vysokého horní napětí apod.), nebo za velmi špatných povětrnostních podmínek (silný déšť, sníh apod.) může dojít k dočasnému rušení systému. Zůstávejte ostražití vůči podmínkám silničního provozu.

Hrozí nebezpečí nehody.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Řidič musí vždy přizpůsobit rychlost vozidla podmínkám provozu nezávisle na údajích systému.

Tento systém nemůže být v žádném případě považován za detektor překážky nebo za protisrážkový systém.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit poloha radaru, což může následně ovlivnit jeho funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy poblíž radarů (opravy, výměny atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- komplexní okolí vozidla (kovové mosty, tunely, silnice s překážkami na boku apod.);

- špatné klimatické podmínky (sníh, kroupy, námraza apod.).

Nebezpečí falešných poplachů nebo absence upozornění.

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Omezení funkčnosti systému

- K zaručení správné funkce systému musí oblast radaru udržována v čistotě a nesmí na ní být prováděny žádné úpravy.

- Drobné objekty pohybující se v blízkosti vozidla (motorky, kola, chodci apod.) nemusí být systémem rozpoznány.

- V zatáčce mohou radary dočasně přestat detekovat vozidla v sousedních jízdních pruzích.

- Funkce vás může upozornit pozdě, pokud se k vám zezadu vedle sebe v sousedních pruzích (na silnici se třemi pruhy) přibližují dvě další vozidla výrazně vyšší rychlostí, než je ta vaše.

- Systém vás nemusí upozornit, když se ostatní vozidla pohybují velmi odlišnou rychlostí.

- Pokud je vozidlo předjížděno dlouhým vozidlem (např. nákladní vozidlo s přívěsem předjíždějící podobnou rychlostí jako vozidlo), může systém upozornění přerušit před ukončením manévru.

- Vozidlo jede po křivolaké vozovce.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- prostor radaru byl poškozen (zadní nárazník);

- Vozidlo je vybaveno tažným zařízením, které není systémem rozpoznáno.

SYSTÉM VÝSTRAHY MRTVÉHO ÚHLU