Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOU VZDÁLENOST

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na základě údajů z radaru 2 a kamery 1 upozorní tato funkce řidiče na časový odstup, který ho dělí od vozidla před ním. Řidič tak může udržovat bezpečnou brzdnou vzdálenost mezi oběma vozidly.

Poznámka: dbejte na to, aby nebyly čelní sklo a nárazník zakryté (nečistotami, blátem, sněhem, mlžením apod.).

Funkce je aktivní při rychlosti vozidla přibližně mezi 30 km/h a 200 km/h.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Aktivace/deaktivace funkce

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou 3

Informace o aktivaci nebo deaktivaci této funkce naleznete v návodu k multimediálnímu systému.

Vyberte „ON“ nebo „OFF“.

Vozidla bez multimediální obrazovky

- Když vozidlo stojí, stiskněte spínač 4 tolikrát, kolikrát je třeba pro otevření karty „Vozidlo“;

- opakovaně stiskněte ovladač 5 nebo 6 k otevření nabídky „Nastavení“. Stiskněte spínač 7 OK.

- opakovaně stiskněte ovladač 5 nebo 6 k otevření nabídky „POMOC PŘI ŘÍZENÍ“. Stiskněte spínač 7 OK.

- opakovaně stiskněte ovladač 5 nebo 6 k otevření nabídky „Sled vzdálenosti“. Stiskněte spínač 7 OK.

- Pro aktivaci nebo deaktivaci funkce stiskněte znovu spínač 7 OK:

= funkce aktivována

< funkce deaktivována

Při každém nastartování vozidla funkce pokračuje v režimu uloženém při posledním vypnutí motoru.

Funkce

Po aktivaci funkce se na přístrojové desce zobrazí kontrolka 8 a informuje řidiče o vzdálenosti mezi jeho vozidlem a vozidlem vpředu.

- A (šedá): funkce není aktivní;

- A (zelená): není rozpoznáno žádné vozidlo;

- B (zelená): časový interval je delší nebo se rovná přibližně dvěma sekundám (vzdálenost mezi oběma vozidly je přizpůsobená vaší rychlosti);

- C (oranžová): časový interval cca mezi jednou a dvěma sekundami (vzdálenost mezi oběma vozidly je nedostatečná);

- D (červená): časový interval je delší nebo se rovná přibližně jedné sekundě (vzdálenost mezi oběma vozidly je velmi nedostatečná).

Pokud je interval mezi oběma vozidly kratší než 0,5 sekundy, kontrolka 8 a obrazovka D na přístrojové desce se rozblikají červenou barvou spolu s hodnotou „-.-s“.

Za určitých podmínek se časový interval nemůže zobrazit:

- v zatáčce;

- při přejezdu z jednoho do druhého jízdního pruhu;

- pokud je vozidlo před vámi dostatečně daleko nebo mimo dosah radaru nebo kamery.

Naměřená hodnota se zobrazuje pouze pro informaci: systém nijak nezasahuje do jízdy vozidla.

Funkce není koncipována pro užívání v podmínkách města ani při dynamické jízdě (zatáčky, akcelerace, prudké brzdění atd.), ale pouze pokud při stabilních jízdních podmínkách.

Funkce neovlivňuje brzdový systém.

V zájmu zajištění správné funkce systému musí oblasti radaru a kamery zůstat čisté a je zakázáno na nich provádět jakékoliv úpravy.

Jakékoli zásahy prováděné v okolí radaru nebo kamery (opravy, výměny, úpravy čelního skla a/nebo nárazníku atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit zarovnání radaru a/nebo kamery, což může následně ovlivnit jejich funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy prováděné v okolí radaru a/nebo kamery (opravy, výměny, úpravy čelního skla a/nebo nárazníku atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

- zakrytí čelního skla nebo nárazníku (nečistotami, sklem, sněhem, zamlžováním apod.);

- složité prostředí (železný most, tunel apod.);

- špatné povětrnostní podmínky (sníh, kroupy, námraza atd.);

- snížená viditelnost (noc, mlha atd.);

- nedostatečný kontrast mezi vpředu jedoucím vozidlem a jeho okolím (např. bílé vozidlo během sněžení atd.);

- oslnění (prudké sluneční světlo, oslnění od světlometů protijedoucích vozidel atd.);

- úzké, klikaté a křivolaké silnice (ostré zatáčky atd.)

Nebezpečí falešných poplachů.

UPOZORNĚNÍ NA BEZPEČNOU VZDÁLENOST