Zpět na seznam

TOPENÍ, MANUÁLNÍ KLIMATIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovládání

(podle typu vozidla)

1 Rozvod vzduchu v kabině.

2 Odmrazování/odmlžování zadního okna a (podle typu vozidla) zpětných zrcátek.

3 Nastavení rychlosti ventilace.

4 Recirkulace vzduchu.

5 Nastavení teploty vzduchu.

6 Klimatizace.

Zapnutí nebo vypnutí klimatizace

Tlačítko 6 umožňuje povolit zapnutí (kontrolka rozsvícená) nebo vypnutí (kontrolka zhasnutá) fungování klimatizace.

Klimatizaci není možné zapnout, pokud je ovladač 3 nastaven do polohy „0“.

Použití klimatizace umožní:

- snížit teplotu uvnitř vozidla;

- rychle odstranit zamlžení skel.

Rozvod vzduchu v kabině

Existuje pět možností rozvodu vzduchu. Otáčením ovladače 1 zvolte požadovaný rozvod.

W Celý tok vzduchu je pak směrován do štěrbin pro odmlžování předního skla a oken předních dveří.

Proud vzduchu je rozdělen mezi štěrbiny pro odmlžování předních bočních oken, štěrbiny pro odmlžování předního skla a prostory pro nohy.

Proud vzduchu je směrován hlavně do prostorů pro nohy.

Proud vzduchu je směřován k výdechům ventilace v palubní desce, k nohám osob na předních místech a u některých vozidel i k nohám osob sedících na místech druhé řady.

J Proud vzduchu je především směrován do větracích otvorů přístrojové desky.

Zapnutí recirkulace vzduchu

Stiskněte tlačítko 4 - rozsvítí se zabudovaná kontrolka. Za těchto podmínek se vzduch nasává z kabiny a recirkuluje bez nasávání vzduchu zvenku.

Recyklace vzduchu umožňuje:

- izolovat vnější prostředí (při jízdě v oblasti se znečištěným vzduchem apod.),

- rychleji ochladit teplotu v kabině.

Pokud není aktivována automatická klimatizace (kontrolka „A/C svítí při vypnutím spínači 6), dlouhodobé používání recirkulace vzduchu může způsobit mlžení bočních oken a čelního skla a také další problémy vlivem přítomnosti nerecirkulovaného vzduchu v interiéru vozidla. Jakmile již není recirkulace vzduchu nutná, doporučuje se opětovným stisknutím tlačítka 4 přejít na normální funkci (přívod vnějšího vzduchu).

Nastavení rychlosti ventilace

Pohněte ovladačem 3. Čím víc je ovládání umístěno směrem doprava, tím je vyšší množství vháněného vzduchu. Pokud chcete uzavřít přívod vzduchu, otočte ovladač 3 do polohy „0“.

Systém je vypnutý: Rychlost větrání vzduchu v kabině vozidla je nulová (vozidlo stojí), za jízdy můžete pociťovat mírný průtok vzduchu.

Regulace teploty vzduchu

Otočte ovladačem 5 podle požadované teploty. Čím více je jezdec v červené oblasti, tím bude teplota vyšší.

Při dlouhodobém použití klimatizace můžete pocítit chlad. Pro zvýšení teploty otočte ovladač 5 doprava.

Použití polohy W na ovladači 1 automaticky vede k průtoku vzduchu, aby se zabránilo nebezpečí zamlžování čelního okna.

Odmrazování a odmlžování zadního okna

Při běžícím motoru stiskněte tlačítko 2. Provozní kontrolka se rozsvítí.

Tato funkce umožňuje rychlé elektrické odmlžení zadního okna a elektricky odmrazovaných zpětných zrcátek (u vozidel, která jsou jimi vybavena).

Funkci lze vypnout opětovným stiskem tlačítka 2. Kontrolka zhasne.

Při poruše se odmlžování automaticky vypne.

D rychlé odmlžení

Uveďte ovládání 135 do poloh W:

- odmlžování;

- rychlost ventilátoru 3 nebo 4;

- maximální teplota.

Stiskněte tlačítko 4 a zakažte recirkulaci vzduchu (kontrolka zhasne) a stiskněte tlačítko 2 pro aktivaci odmrazování zadního okna (kontrolka svítí).

Dojde-li k vypnutí klimatizace, je funkce recirkulace vzduchu automaticky zapnuta, aby byl vzduch ve vozidle příjemnější, a to v závislosti na podmínkách jako je např. rychlost vozidla. Stisknutím tlačítka 4 tuto funkci vypnete.