Zpět na seznam

STÍRÁTKA STĚRAČŮ: výměna

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Výměna stírátek předních stěračů 2

Chcete-li vyměnit stěrače, uveďte je nejprve do servisní polohy B.

Při spuštěném motoru nebo zapnutém zapalování;

- nastavte páčku 1 do polohy A dvakrát po sobě (jedno setření). Stírátka stěračů se zastaví v servisní poloze B směrem od kapoty;

- nadzdvihněte rameno stěrače 3;

- sklopte zobáček 4 a pak vyjměte stírátko 2.

Zpětná montáž

Při zpětné montáži vložte stírátko stěrače 2 do jeho uložení v rameni stěrače 3 a pak jej připněte tak, aby zaklaplo. Přesvědčte se, že je stírátko správně zajištěno.

Pro vrácení stírátek do sklopené polohy zkontrolujte, zda jsou stírátka sklopená na čelní sklo a pak nastavte 1 páčku do polohy A (jedno setření): stírátka předních stěračů se po zapnutí zapalování sklopí do kapoty.

Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jejich životnost závisí na Vás:

- pravidelně čistěte stírátka, čelní sklo a zadní okno mýdlovou vodou;

- nepoužívejte je, když jsou čelní sklo nebo zadní okno suché;

- odlepte je od čelního skla, pokud nebyly delší dobu v provozu.

Kontrolujte stav stírátek stěračů.

- stírátka i čelní sklo pravidelně čistěte mýdlovou vodou;

- nepoužívejte je, pokud je čelní sklo suché;

- odlepte je od čelního skla, pokud nebyly delší dobu v provozu.

- Pokud mrzne, zkontrolujte, zda nejsou stírátka stěračů přimrazena ke sklu (nebezpečí přehřátí motoru).

- Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jakmile se jejich účinnost sníží, je třeba je vyměnit (přibližně jednou ročně).

Při výměně stírátka, když je odstraněno, dejte pozor, aby rameno nespadlo zpět na sklo: mohlo by dojít k prasknutí skla.