SPUŠTĚNÍ, ZASTAVENÍ MOTORU: vozidlo s kartou

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Karta se musí nacházet v oblasti detekce 1.

Pro spuštění motoru:

- u vozidel s automatickou převodovkou v poloze P sešlápněte brzdový pedál a stiskněte tlačítko 2;

- u vozidel s mechanickou převodovkou sešlápněte pedál brzdy nebo spojky a stiskněte tlačítko 2. Pokud je zařazen některý rychlostní stupeň, dojde ke spuštění motoru pouze po sešlápnutí spojkového pedálu.

Zvláštnosti

- Pokud není splněna jedna z podmínek pro spuštění motoru, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Sešlápnout pedál brzdy + START“;

- V některých případech je nutné otáčet volantem a současně stisknout startovací tlačítko 2, aby bylo umožněno odemknutí sloupku řízení, uvědomí Vás o tom zpráva „Otočit volantem + START“.

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstane-li ve vozidle dítě, nesamostatný dospělý nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

Mohlo by dojít k jeho ohrožení nebo ohrožení jiných osob například nastartováním motoru nebo ovládáním vybavení, jako například ovládání oken nebo zamčení dveří.

Navíc, za teplého a slunečného počasí vnitřní teplota v kabině velice rychle stoupá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.

Spouštění motoru „v automatickém režimu“ při otevřeném zavazadlovém prostoru

V tomto případě se karta nesmí nalézat v zavazadlovém prostoru, aby bylo eliminováno nebezpečí ztráty.

Funkce příslušenství

(zapnutí zapalování)

Jakmile nastoupíte do vozidla, máte k dispozici některé funkce (autorádio, navigace, stěrače atd.).

Chcete-li používat další funkce s kartou v interiéru vozidla, stiskněte tlačítko 2 bez sešlápnutí některého z pedálů.

Funkční problémy

V některých případech karta s automatickým režimem nemusí fungovat:

- Pokud baterie karty vadná.

- blízkost přístroje fungujícího na stejné frekvenci (displej, mobilní telefon, videohry atd.).

- vozidlo se nachází v oblasti silného elektromagnetického záření.

Na přístrojové desce se zobrazí zpráva „Umístit kartu na zónu + START“.

Sešlápněte brzdový nebo spojkový pedál a pak vložte kartu 4 (boční tlačítko) do vkládací oblasti 3. Stiskněte tlačítko 2 pro nastartování vozidla. Zpráva zhasne.

Podmínky pro vypnutí motoru

U vozidel s automatickou převodovkou musí vozidlo stát na místě a musí být zařazena poloha P.

S kartou ve vozidle stiskněte tlačítko 2: motor se zastaví. Sloupek řízení se uzamkne při otevření dveří nebo zamknutí vozidla.

Když se pokusíte vypnout motor a karta se již nenachází v interiéru vozidla, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Chybí karta, stiskněte a podržte“. V takovém případě stiskněte tlačítko 2 na alespoň dvě sekundy. Pokud karta již ve vozidle není, ujistěte se, že ji můžete znovu získat, než provedete dlouhý stisk. Bez karty nebudete moci znovu nastartovat.

Po zastavení motoru zůstávají zapnutá příslušenství (autorádio atd.) ještě přibližně 10 minut v provozu.

Při otevření dveří řidiče jsou příslušenství vypnuta.

Nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla. Vypnutí motoru vede k nefunkčnosti posilovačů (brzd, řízení atd.) a prvků pasivní bezpečnosti (airbagsy, předpínače atd.).

Když opouštíte vozidlo, především necháváte-li si kartu u sebe, ověřte, že je motor zcela vypnutý.

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstane-li ve vozidle dítě, nesamostatný dospělý nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

Mohlo by dojít k jeho ohrožení nebo ohrožení jiných osob například nastartováním motoru nebo ovládáním vybavení, jako například ovládání oken nebo zamčení dveří.

Navíc, za teplého a slunečného počasí vnitřní teplota v kabině velice rychle stoupá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.