Zpět na seznam

SLUNEČNÍ CLONA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přední sluneční clona

Sklopte sluneční clonu 1.

Kosmetická zrcátka

(podle typu vozidla)

Zvedněte víko 2. Osvětlení 3 je automatické.

Během jízdy dbejte na opětné uzavření krytu kosmetického zrcátka.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Z bezpečnostních důvodů nastavování provádějte pouze tehdy, je-li vozidlo v klidu.Riziko nehody.