Zpět na seznam

PŘIHRÁDKY V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pohyblivá podlaha 1

(podle typu vozidla)

Polohu pohyblivé podlahy 1 lze změnit postupem uvedeným níže.

Sklopená poloha A

Umožňuje vám vytvořit rovnou podlahu sklopením opěradla zadní lavice a rozdělit zavazadlový prostor na dva samostatné prostory.

Pohyblivá podlaha je uložena na kluznici.

Prostřední poloha B

V poloze A je možné přistoupit k prostoru pod podlahou 1 a nářadí uloženému pod kobercem zavazadlového prostoru.

Sklopená poloha C

Tato poloha vám umožňuje maximálně zvětšit úložný objem zavazadlového prostoru.

Přípustné zatížení pohyblivé podlahy: rovnoměrně rozložených 100 kg.

Při vyjímání pohyblivé podlahy ven ze zavazadlového prostoru ji nadzvedněte do polohy více než 30 stupňů. Pokud ji nezvednete dostatečně, může dojít k poškození v místě zadních výklopných dveří.