Zpět na seznam

PŘEDNÍ SVĚTLOMETY: výměna žárovek

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vaše vozidlo je vybaveno světlomety LED, ohledně výměny se obraťte na autorizovaný servis.

Směrová světla / tlumená světla / dálková světla LED 1

Obraťte se na značkový servis.

Denní / obrysová světla LED 2

Obraťte se na značkový servis.

Jakýkoliv zásah (nebo úpravu) na elektrickém obvodu může provádět pouze značkový servis, který je vybaven součástmi nezbytnými pro provedení zásahu, protože nesprávné zapojení by mohlo vést k poškození elektrické instalace (kabeláže, součástí, zvláště pak alternátoru).