Zpět na seznam

PŘEDNÍ SEDADLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Seřízení sedáku

Posunutí sedadla dopředu nebo dozadu

Posuňte spínač 1 dopředu nebo dozadu nebo, podle typu vozidla, zvedněte a přidržte rukojeť 4 pro odemknutí sedadla. Ve zvolené poloze ji uvolněte a ujistěte se o správném zajištění sedadla.

Zvýšení a snížení sedáku

Posuňte spínač 1 nahoru nebo dolů nebo, podle typu vozidla, pohněte pákou 5 nahoru nebo dolů tolikrát, kolikrát bude potřeba pro přesunutí do požadované polohy.

Seřízení opěradla

Nastavení sklonu opěradla

Přesuňte spínač 2 dopředu nebo dozadu, nebo podle typu vozidla, zdvihněte rukojeť 6 a sklopte opěradlo do požadované polohy.

V požadované poloze páčku uvolněte a přesvědčte se o správném zajištění.

Pro seřízení sedadla v úrovni beder

Zatlačte vlevo nebo vpravo od tlačítka 3, abyste zvýšili nebo snížili tuhost podepření.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tato nastavení při stojícím vozidle.

Aby nedošlo ke snížení účinnosti bezpečnostních pásů, doporučujeme Vám nesklánět opěradla sedadel příliš dozadu.

Na podlaze (na místě před řidičem) nesmějí být uloženy žádné předměty. Při prudkém brzdění by se totiž mohly dostat pod pedály, a zabránit tak jejich použití.

Střední loketní opěrka 7

(podle typu vozidla)

Pro nastavení polohy středové loketní opěrky 7 ji posuňte dopředu nebo dozadu.

Vyhřívání sedadel

(podle typu vozidla)

Vozidla vybavená pouze vyhřívanými sedadly

Zapalování je zapnuto.

- Prvním stisknutím spínače 8 na požadovaném sedadle se topení zapne na vysoký výkon. Rozsvítí se obě integrované kontrolky spínače.

- Druhým stisknutím spínače se topení přepne na nízký výkon. Svítit bude jedna integrovaná kontrolka.

- Třetím stisknutím se topení vypne.

Vozidla vybavená vyhřívanými a větranými sedadly

Pokud motor běží, stisknutím 8 zobrazíte nastavení na multimediální obrazovce. Stisknutím 9 zapnete vyhřívání sedadla řidiče nebo spolujezdců.

Stisknutím 10 jednou nebo dvakrát zapnete vyhřívání sedadla na nízké nebo vysoké úrovni. Varovná kontrolka se rozsvítí.

Opětovným stisknutím 8 vypnete vyhřívání sedadla. Příslušné varovné kontrolky zhasnou.

Funkční problémy

Pokud je zjištěna provozní porucha, varovná kontrolka spínače 8 příslušného sedadla po přibližně pěti sekundách zhasne. Obraťte se na.autorizovaný servis.

Sedadla vybavená ventilací

(podle typu vozidla)

Ventilace sedadel pracuje na principu nasávání a vyfukování vzduchu z kabiny. Nevyužívá tedy funkce klimatizace ani topení. V zájmu zajištění nejlepšího výkonu doporučujeme tuto funkci využívat vždy v kombinaci se zapnutou klimatizací.

Poznámka: Po vypnutí a zapnutí motoru se tato funkce vypne.

Pokud motor běží:

- Stisknutím 8 zobrazíte nastavení na multimediální obrazovce. Stisknutím 9 zapnete větrání sedadla řidiče nebo spolujezdců.

- Stisknutím 11 jednou nebo dvakrát zapnete větrání sedadla na nízké nebo vysoké úrovni. Varovná kontrolka se rozsvítí.

- Opětovným stisknutím 8 vypnete vyhřívání sedadla. Příslušné varovné kontrolky zhasnou.

Funkční problémy

Pokud je zjištěna provozní porucha, varovná kontrolka spínače 8 příslušného sedadla po přibližně pěti sekundách zhasne. Obraťte se na.autorizovaný servis.