Zpět na seznam

PŘEDNÍ OPĚRKY HLAVY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zvednutí opěrky hlavy

Vytáhněte opěrku hlavy směrem nahoru až do požadované výšky. Ujistěte se, že je správně zajištěno.

Snížení opěrky hlavy

Stiskněte tlačítko 2 a posuňte opěrku hlavy směrem dolů do požadované polohy. Ujistěte se, že opěrka je správně zajištěná.

Odstranění opěrky hlavy

Zvedněte ji do nejvyšší polohy (v případě potřeby sklopte opěradlo směrem dozadu). Jakmile je opěrka hlavy v nejvyšší poloze, stiskněte tlačítko 2 a tahem směrem nahoru ji sejměte.

Nasazení opěrky hlavy

Dbejte na čistotu tyček opěrky hlavy 3.

Vložte tyčky opěrek hlavy do vodicích trubek 1 (v případě potřeby sklopte opěradlo směrem dozadu). Zatlačte opěrku hlavy až do jejího zablokování a pak stiskněte tlačítko 2 pro nastavení do požadované výšky. Zkontrolujte řádné zajištění jednotlivých tyčí 3 na opěradle sedadla.

Protože je opěrka hlavy také bezpečnostní prvek, dbejte na její přítomnost a správnou polohu: horní část opěrky hlavy se musí nacházet co nejblíže temeni hlavy a vzdálenost mezi hlavou a částí A musí být minimální.