Zpět na seznam

OVLÁDÁNÍ OKEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tyto systémy fungují při zapnutém zapalování, nebo při vypnutém zapalování až do otevření dveří řidiče (s omezením cca 3 minut).

Impulzní elektrické ovládání oken

Krátce stiskněte nebo potáhněte ovládací spínač okna až na doraz. Okno se zcela zavře nebo otevře. Další akce spínače pohyb skla zastaví.

Poznámka: zadní skla nelze spustit úplně.

Z místa řidiče použijte spínač:

1 stranu řidiče,

2 stranu předního spolujezdce,

35 pro spolujezdce vzadu.

Z míst spolujezdců použijte spínač 6.

Nedopusťte, aby se o pootevřené okno opřel nějaký předmět: hrozí nebezpečí poškození ovládání oken.

Zodpovědnost řidiče

Nikdy neopouštějte vozidlo, pokud uvnitř zůstává karta nebo klíče s dítětem, nesamostatným dospělým nebo mazlíčkem, a to ani na krátkou dobu.

To by totiž mohlo vystavit nebezpečí sebe nebo další osoby spuštěním motoru a aktivací zařízení jako např. ovládání oken nebo zamykání dveří.

V případě přiskřípnutí některé části těla změňte co nejdřív směr pohybu skla okna stisknutím příslušného spínače.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Bezpečnost spolujezdců

Řidič může zakázat funkci ovládání oken u všech spolujezdců vpředu i vzadu, včetně svého okna, a to stisknutím spínače 4. Na přístrojové desce se zobrazí potvrzující zpráva.

Impulzní elektrické ovládání oken (pokračování)

Poznámka: Pokud se okno na konci zdvihu setká s odporem (např. větev stromu apod.), zastaví se a následně se o několik centimetrů spustí dolů.

Dálkové zavírání oken

Při zamknutí dveří zvenčí, pokud dvakrát stisknete tlačítko pro zamknutí na dveřích řidiče v hands-free režimu, na kartě, nebo, u některých vozidel, na klíči, se automaticky zavřou všechna okna (a střešní okno, je-li jím vozidlo vybaveno) s impulzním elektrickým ovládáním oken.

Doporučujeme však systém používat, pouze pokud uživatel jasně vidí na vozidlo a pokud není nikdo uvnitř vozidla.

Provozní závady

V případě nefunkčnosti zavírání některého okna přejde systém do neimpulzního režimu: povytáhněte příslušný spínač tolikrát, kolikrát bude třeba, až do zavření okna (okno se zavírá po krocích), a následně držte spínač (stále na straně pro zavření) po dobu jedné sekundy, načež sklo posuňte zcela dolů a poté zcela nahoru. Tím se systém znovu inicializuje.

V případě potřeby se obraťte na značkový servis.

Při zavírání okna se ujistěte, že z vozidla nevyčnívá žádná část těla (ruka, paže atd.).

Mohlo by dojít k vážným zraněním.