Zpět na seznam

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ STŘEŠNÍ OKNO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pro pohyb rolety 1

- Otevření: Zatlačením na rukojeť 2 směrem dozadu posuňte roletu do požadované polohy;

- zavření: zatáhnutím za rukojeť 2 dopředu posuňte roletu do požadované polohy.

Posouvání střešního okna

- Naklonění: Posuňte značku 3 do polohy A;

- otevření: posuňte značku 3 do polohy BC nebo D v závislosti na požadovaném otevření;

- zavření: posuňte značku 3 do polohy 0.

Zodpovědnost řidiče

Nikdy neopouštějte vozidlo, je-li ve vozidle dítě, nesvéprávný dospělý nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

To by totiž mohlo vystavit nebezpečí sebe nebo další osoby spuštěním motoru a aktivací zařízení jako např. ovládání oken nebo zamykání dveří.

V případě přivření změňte okamžitě směr pohybu okna otočením tlačítka 4 zcela vpravo (pozice D).

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

U vozidel, která jsou jím vybavena, tato manipulace aktivuje dvojité zamknutí. KARTA S AUTOMATICKÝM REŽIMEM: použití.

Ujistěte se, že uvnitř vozidla nikdo nezůstal.

Dálkové zavírání střešního okna

Pokud dvakrát rychle na kartě stisknete tlačítka pro zamknutí, okna i střešní okno se automaticky zavřou.

Doporučujeme však systém používat, pouze pokud uživatel jasně vidí na vozidlo a pokud není nikdo uvnitř vozidla.

U vozidel, která jsou jím vybavena, tato manipulace aktivuje dvojité zamknutí. KARTA S AUTOMATICKÝM REŽIMEM: použití.

Ujistěte se, že uvnitř vozidla nikdo nezůstal.

Zvláštnosti

Vaše vozidlo je vybaveno ochranou proti přiskřípnutí: Pokud střešní okno zaznamená při zavírání odpor (větev stromu apod.), zastaví se a následně se o několik centimetrů otevře.

Po zavření střešního okna na dálku umožní stisknutí tlačítka 4 vrátit se k poloze zvolené před zavřením.

Panoramatická střecha se neotevře, pokud teplota klesne pod - 20 °C. I za těchto podmínek se ale zavře.

Při zavírání střešního okna se ujistěte, že z vozidla nevyčnívá žádná část těla (ruka, paže atd.).

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Funkční problémy

Pokud střešní okno nelze zavřít, posuňte značku 3 do polohy 0 a poté stiskněte tlačítko 4 až do úplného zavření střešního okna. Obraťte se na značkový servis.

Opatření pro použití

- Vozidlo s naloženým střešním nosičem.

Obecně, pokud je střecha naložená, vám nedoporučujeme manipulovat se střešním oknem.

Před manipulací se střešním oknem zkontrolujte předměty a/nebo příslušenství (nosič na jízdní kola, střešní box apod.) umístěné na střešním nosiči. Musí být správně rozloženy a upevněny a svými rozměry nesmí bránit správné funkci střešního okna.

Pro možné úpravy se obraťte na značkový servis.

- před opuštěním vozu zkontrolujte, zda je střešní okno dobře zavřeno.

- očistěte každé tři měsíce těsnicí vložku prostředky doporučenými naším technickým oddělením.

- neotvírejte střešní okno bezprostředně po dešti nebo po vyjetí z myčky.

Pozor, během této manipulace je funkce omezovače síly střešního okna deaktivována. Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Zodpovědnost řidiče

Nikdy neopouštějte vozidlo, je-li ve vozidle dítě, nesvéprávný dospělý nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

To by totiž mohlo vystavit nebezpečí sebe nebo další osoby spuštěním motoru a aktivací zařízení jako např. ovládání oken nebo zamykání dveří.

V případě přivření změňte okamžitě směr pohybu okna otočením tlačítka 4 zcela vpravo (pozice D).

Mohlo by dojít k vážným zraněním.