TAŽENÍ: odtah vozidla

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Před každým tažením vozidla nastavte převodovku do neutrální polohy (poloha N u vozidel s automatickou převodovkou), odemkněte sloupek řízení a pak uvolněte parkovací brzdu.

Odemknutí sloupku řízení

Vložte klíč do zapalování, nastavte polohu ON 2 nebo, podle typu vozidla a toho, zda u sebe máte kartu, stiskněte tlačítko spuštění motoru po dobu přibližně dvou sekund.

Vraťte řadicí páku na neutrál (poloha N u vozidla s automatickou převodovkou).

Sloupek řízení se odemkne a spustí se napájení funkcí příslušenství, můžete použít světla vozidla (směrové ukazatele, brzdová světla atd.). V noci musí být vozidlo osvětlené.

Podle typu vozidla po skončení odtahu dvakrát stiskněte tlačítko spuštění motoru (riziko vybití akumulátoru).

Povinně musí být dodržovány platné předpisy pro odtah. Pokud řídíte táhnoucí vozidlo, nepřekračujte povolenou hmotnost přívěsu pro vaše vozidlo. HMOTNOSTI (V KG).

Odtahování vozidla s automatickou převodovkou, mechanická páka

Přepravujte vozidlo na plošině nebo je odtahujte se zdvihnutými předními koly.

Výjimečně můžete vozidlo táhnout se všemi čtyřmi koly na zemi, pouze však při jízdě vpřed a s převodovkou v poloze neutrál N. Maximální ujetá vzdálenost v tomto případě nesmí překročit 80 km a maximální rychlost 25 km/h.

Pokud je při rozjíždění páka zablokována v poloze P, i když jste sešlápli brzdový pedál, lze páku uvolnit ručně a odemknout hnací kola.

To provedete odepnutím základny manžety a stisknutím tlačítka 2 a současně stisknutím tlačítka 1 na páčce k odblokování páky.

obraťte se urychleně na značkový servis.

Během tažení nechte kartu ve vozidle.

Nebezpečí zamknutí sloupku řízení.

Používejte pouze tažné body vpředu 3 a vzadu 7 (nikdy hnací hřídele nebo jakoukoli jinou část vozidla). Tyto tažné body lze používat pouze k tažení vozidla. V žádném případě je nepoužívejte, ať přímo či nepřímo, k jeho zvedání.

Přístup k odtahovacím úchytům

Přední odtahovací úchyt

Zatlačte na oblast A a vytáhněte oblast B. Abyste otevřeli příklop 4, použijte šroubovák nebo podobný nástroj.

Zadní odtahovací úchyt

Zatlačte na oblast C a vytáhněte oblast D. Abyste otevřeli příklop 6, použijte šroubovák nebo podobný nástroj.

Zašroubujte tažné oko 5 na maximum: Nejdříve rukou až na doraz a potom jej dotáhněte klíčem na kola nebo podobným nástrojem.

Používejte výhradně tažné oko 5 dodané s nářadím. NÁŘADÍ

Při zastaveném motoru již posilovač řízení a brzd nejsou funkční.

Nenechávejte nářadí jen tak ledabyle ve vozidle: riziko vymrštění v případě brzdění.

Ujistěte se, že je tažné oko správně přišroubované.

Nebezpečí ztráty taženého předmětu.

- Použijte pevnou tažnou tyč. V případě použití lana nebo kabelu (pokud to předpisy dovolují) musí být tažené vozidlo schopné brzdit.

- Vozidlo nelze odtahovat ve stavu nezpůsobilém k jízdě.

- Vyhněte se prudkému zrychlování a brzdění, které by mohlo vozidlo poškodit.

- V každém případě se doporučuje nepřekračovat rychlost 25 km/h.