IDENTIFIKAČNÍ ŠTÍTKY VOZIDLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Údaje uvedené na výrobním štítku je nutno udávat při každém písemném styku a při objednávkách náhradních dílů.

Přítomnost a umístění těchto informací závisí na verzi vozidla.

Výrobní štítek A

1 Jméno výrobce.

2 Číslo koncepce EU nebo číslo homologace.

3 Identifikační číslo.

U některých vozidel je tato informace uvedena na označení B.

4 Maximální přípustná hmotnost vozidla (MMAC).

5 MTR (Maximální přípustná hmotnost soupravy: naložené vozidlo s přívěsem).

6 MMTA (maximální přípustné zatížení přední nápravy).

7 MMTA zadní nápravy.

8 Vyhrazeno pro zápisy ohledně partnerství nebo doplňující zápisy.

9 Označení laku (kód barvy).