Zpět na seznam

SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Přepínač A se používá k seřízení výšky světelných kuželů v závislosti na stavu naložení vozidla.

S rozsvícenými tlumenými světly stiskněte nebo zvedněte přepínač A tolikrát, kolikrát je potřeba k výběru požadované polohy na přístrojové desce.

Poznámka: Na přístrojové desce se, podle typu vozidla, na přibližně 30 sekund při každém spuštění motoru a na 5 sekund po každém stisknutí spínače A zobrazí vybraná poloha.

Příklady polohy seřízení ovladače A podle naložení vozidla

Řidič s nebo bez předního spolujezdce

0

Všechna sedadla obsazena

1

Řidič se spolujezdci a zavazadly (nebo nákladem) dosahující maximálního přípustného zatížení

2 nebo 3*

Řidič bez spolujezdců a nákladu (nebo zavazadla) dosahující maximálního přípustného zatížení

4

* podle typu vozidla

V této tabulce jsou uvedeny některé příklady. Ve všech případech seřiďte ovladače světlometů A podle zátěže vozidla tak, aby byla vozovka dobře viditelná a nedocházelo k oslnění řidičů protijedoucích vozidel.