Zpět na seznam

ČAS A VENKOVNÍ TEPLOTA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou

Zobrazení času a venkovní teploty se nachází na multimediálním displeji 1.

Prostudujte si návod k multimediální výbavě.

Vozidla bez multimediální obrazovky

Stiskněte spínač 2 tolikrát, kolikrát je třeba pro otevření karty „Vozidlo“.

Opakovaně mačkejte ovladač 3 nebo 4 a nastavte hodiny 6.

Stiskněte a podržte spínač 5 „OK“, dokud zobrazení času nepřestane blikat.

Nastavte hodiny pomocí ovládání 3 nebo 4 a pak pro potvrzení stiskněte spínač 5 „OK“.

Nastavte minuty pomocí ovládání 3 nebo 4 a pak pro potvrzení stiskněte spínač 5 „OK“.

Ukazatel venkovní teploty

Poznámka:

Pokud je venkovní teplota v rozmezí -3 °C a +3 °C, znaky °C blikají (signalizace nebezpečí námrazy).

V případě přerušení elektrického napájení (odpojený akumulátor, přerušený kabel napájení atd.) se, podle typu vozidla, správný čas znovu automaticky nastaví několik minut poté, co bude systém schopen přijímat informace GPS.

Ukazatel venkovní teploty

Tvorba námrazy je spojena s klimatickými vlivy, místní vlhkostí a teplotou, indikace venkovní teploty nemůže samotná stačit pro zjištění námrazy.