Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Kontrolka airbagu

Kontrolka airbagu

Rozsvítí se při spouštění motoru a po několika sekundách zhasne.

Pokud se nerozsvítí při zapnutí zapalování nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje závadu systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Kontrolka zatažení ruční brzdy

Kontrolka zatažení ruční brzdy

Přejděte na odstavec „Ruční brzda“ kapitoly 2.

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se motor nastartuje. Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávou a je doprovázena pípnutím.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkouûa zazněním pípnutí, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému. Okamžitě zastavte vozidlo a obraťte se na zástupce značky.

Kontrolka dobíjení přídavného 12V akumulátoru

Kontrolka dobíjení přídavného 12V akumulátoru

Pokud se rozsvítí společně s kontrolkouûa zároveň se ozve zvukový signál, indikuje příliš vysoké nebo nízké napětí elektrického obvodu.

Výstražná kontrolka

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se motor nastartuje. Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce.

Vyžaduje co nejrychlejší návštěvu zástupce značky a opatrnou jízdu.Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Výstražná kontrolka zapnutí bezpečnostních pásů vpředu

Výstražná kontrolka zapnutí bezpečnostních pásů vpředu

Rozsvítí se na centrálním displeji při spouštění motoru a potom, když bezpečnostní pás řidiče není zapnut a vozidlo dosáhne rychlosti přibližně 20 km/h, bliká a na přibližně dvě minuty zazní zvukový signál.

Kontrolky regulátoru a omezovače rychlosti

Kontrolky regulátoru a omezovače rychlosti

Přejděte na odstavce „Regulátor-omezovač rychlosti“ v kapitole 2.

Kontrolka protiblokovacího systému

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud nezhasne po zapnutí zapalování nebo se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému. Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systémuABS. Urychleně se obraťte na značkový servis.

Kontrolky teploty elektrotechnického systému

Kontrolky teploty elektrotechnického systému

Svítící kontrolka signalizuje příliš nízkou/vysokou teplotu hnací baterie, případně příliš vysokou teplotu motoru. Jeďte plynuleji.

Po rozsvícení kontrolky může poklesnout výkon vozidla.

Pokud se kontrolka rozsvítí po nastartování vozidla, signalizuje to poruchu přídavného 12V akumulátoru.

Kontrolka nízké hladiny nabití hnacího akumulátoru

Kontrolka nízké hladiny nabití hnacího akumulátoru

Když hladina nabití hnacího akumulátoru dosáhne úrovně rezervy, kontrolka začne blikat. Přejděte na odstavec „Displeje a indikátory“ v kapitole 1.

Výstražná kontrolka elektrotechnického systému

Výstražná kontrolka elektrotechnického systému

Pokud se rozsvítí za jízdy, signalizuje elektrotechnickou závadu na elektrickém obvodu „400 V“. Urychleně se obraťte na značkový servis.

Kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Kontrolka se může rozsvítit hned z několika důvodů. Více informací naleznete v kapitole 2, část „Zařízení pro korekci a asistenci řízení“.

Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách

Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách

Přejděte na odstavec „Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách“ v kapitole 2.

Kontrolka vyhřívání sedadel

Kontrolka vyhřívání sedadel

Přejděte na odstavec „Přední sedadla“ kapitoly 1.

Kontrolka funkce režimu EKO

Kontrolka funkce režimu EKO

Kontrolka otevření dveří

Kontrolka otevření dveří