Zpět na seznam

STÍRÁTKA STĚRAČŮ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Výměna stírátek stěračů 1

Při zapnutém zapalování a zastaveném motoru zcela sklopte páčku stěračů: zastaví se ve volné poloze kapoty.

Nadzvedněte rameno stěrače 3, zatáhněte za jazýček 2 (pohybem A) a zatlačte stírátko směrem nahoru.

Zpětná montáž

Nasuňte stírátko na rameno až do připnutí. Přesvědčte se, že je stírátko správně zajištěno. Uveďte páčku stěračů do polohy zastavení.

Stírátko zadního stěrače 4

- Zvedněte rameno stěrače 6.

- Otáčejte stírátkem 4, dokud neucítíte odpor (pohyb C).

- Podle vozidla zatlačte na jazýček 5 a následně uvolněte stírátko tahem za něj (pohyb B).

Zpětná montáž

Při zpětné montáži stírátka stěrače postupujte v opačném pořadí než při demontáži. Přesvědčte se, že je stírátko správně zajištěno.

Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jejich životnost závisí na Vás:

- stírátka i čelní sklo pravidelně čistěte mýdlovou vodou,

- nepoužívejte je, pokud je čelní sklo suché,

- odlepte je od čelního skla, pokud nebyly delší dobu v provozu.

- Pokud mrzne, zkontrolujte, zda nejsou stírátka stěračů přimrazena ke sklu (nebezpečí přehřátí motoru).

- Kontrolujte stav stírátek stěračů.

Jakmile se jejich účinnost sníží, je třeba je vyměnit: přibližně jednou ročně.

Jakmile při výměně stírátko odstraníte, dejte pozor, aby rameno stěrače nespadlo zpět na sklo: mohlo by dojít k prasknutí skla.