Zpět na seznam

PŘEDNÍ STĚRAČ A OSTŘIKOVAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozidlo vybavené přerušovaným předním stíráním

A zastavení

B přerušované stírání

Mezi dvěma stíracími cykly se stěrače na několik sekund zastaví. Interval mezi stíracími cykly lze změnit otočením kroužku 2.

C pomalé souvislé stírání

D rychlé souvislé stírání

Zvláštnost

Za jízdy každé zastavení vozidla sníží rychlost stírání. Z rychlého souvislého stírání přejde na pomalé souvislé stírání. Když se vozidlo rozjede, vrátí se rychlost stírání na původně zvolený stupeň.

Každá manipulace s páčkou 1 má přednost a ruší tedy automatickou volbu.

Vozidla s funkcí automatického stírání

A zastavení

B funkce automatického stírání

Je-li zvolena tato poloha, systém detekuje dopad vody na čelní sklo a spustí stírání vhodnou rychlostí stěračů. Je možné změnit práh spuštění a čas mezi stíráními otočením kroužku 2:

- E : minimální citlivost

- F : maximální citlivost

Poznámka: za mlhy nebo sněžení není automatické stírání systematické a zůstává pod kontrolou řidiče.

C pomalé souvislé stírání

D rychlé souvislé stírání

U všech vozidel je poloha C dostupná se zapnutým zapalováním a polohy BD jsou dostupné pouze při nastartovaném motoru.

Ostřikovač

Zapněte zapalování, zatáhněte za páčku 1 a pak ji uvolněte.

Krátké stisknutí spustí kromě ostřikovače také pohyb stěrače tam a zpět.

Delší stisknutí spustí kromě ostřikovače také tři pohyby stěrače tam a zpět, po kterých za několik sekund následuje pohyb čtvrtý.

Účinnost stírátka stěrače

Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jejich životnost závisí na Vás:

- musí zůstat čistá: čistěte proto stírátka a zadní sklo pravidelně mýdlovou vodou;

- stěrač nepoužívejte, pokud je zadní sklo suché;

- pokud byl stěrač delší dobu mimo provoz, odlepte jej od zadního skla.

Vyměňte stírátka stěračů, jakmile se začne jejich účinnost snižovat: přibližně každý rok (viz informace v části „Stírátka stěračů“ v kapitole 5).

Na co dát pozor při používání stěračů

- Za mrazivého či sněživého počasí očistěte před spuštěním stěrače sklo (riziko přehřátí motoru);

- ujistěte se, že pohybu stírátka nebude bránit žádný předmět.

Při provádění úkonů pod kapo- tou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze A (vy- pnuto).

Mohlo by dojít ke zraněním.

Před jakýmkoli úkonem na čelním skle (mytí vozidla, odmrazování, čištění čelního skla atd.) dejte páčku 1 do polohy A (vypnuto).

Riziko zranění nebo poškození.