Zpět na seznam

ZADNÍ SVĚTLA: výměna žárovek

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Couvací/obrysová a brzdová světla

Zevnitř vozidla:

- uvolněte kryty 1 plochým šroubovákem nebo podobným nástrojem;

- odšroubujte je pomocí nástroje Torx.

Zvenčí vozidla:

- uvolněte blok světel zatažením dozadu;

- vyšroubujte objímku 2 nebo 3 a poté vyměňte žárovku.

Poznámka: Před nasunutím bloku světel se ujistěte, že kabel je na místě.

Obrysové a brzdové světlo 2

Typ žárovky: P21/5W.

Couvací kontrolka 3

Typ žárovky: PY21W.

Zpětná montáž

Zpětnou montáž proveďte obráceným postupem, přičemž dbejte, abyste nepoškodili kabely.

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by tak dojít ke zraněním.

Osvětlení státní poznávací značky 5

- Odepněte svítidlo 5 stisknutím jazýčku 4;

- Demontujte víko svítidla, abyste získali přístup k žárovce.

Typ žárovky: W5W.

Směrová světla 6

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by tak dojít ke zraněním.