Twizy

Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel
Kontrolka dálkových světel
Kontrolky směrových světel
Kontrolka systému blokace startování
Kontrolka signalizace vozidla připraveného k jízdě
Kontrolka airbagu
Kontrolka zapojení nabíjecího kabelu
Výstražná kontrolka
Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení
Kontrolka odmrazování čelního skla
Kontrolka dobíjení akumulátoru 12 voltů
Kontrolka zatažení ruční brzdy a kontrolka pro detekci poruchy brzdového systému
Výstražná kontrolka elektrotechnického systému
Kontrolka nízké hladiny nabití hnacího akumulátoru
Výstražná kontrolka elektrotechnického systému

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolky směrových světel

Kontrolka systému blokace startování

Přejděte na odstavec „Blokace startování“ kapitoly 1.

Kontrolka signalizace vozidla připraveného k jízdě

Přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2.

Kontrolka airbagu

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a po několika sekundách zhasne.

Pokud se nerozsvítí při zapnutí zapalování nebo se rozsvítí během jízdy, signalizuje to poruchu systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Kontrolka zapojení nabíjecího kabelu

Rozsvítí se, když je nabíjecí kabel zapojen do zdroje napájení.

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se motor nastartuje. Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami na přístrojové desce.

Vyžaduje co nejrychlejší návštěvu zástupce značky a opatrnou jízdu.Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile se motor nastartuje. Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávou a je doprovázena pípnutím.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Zvláštní funkce:Ve strmém svahu se rozsvítí kontrolka a rozezní se zvukový signál, pokud se vozidlo pohybuje nadměrnou rychlostí. V takovém případě je nutné rychlost snížit. Hrozí nebezpečí poškození motoru. Kontrolka zhasne, jakmile rychlost vozidla klesne pod maximální nastavenou úroveň.

Kontrolka odmrazování čelního skla

.

Kontrolka dobíjení akumulátoru 12 voltů

Pokud se rozsvítí, omezte používání všech zařízení a příslušenství s vysokou spotřebou energie, jejichž činnost není nezbytná.

Pokud kontrolka zůstane rozsvícená, obraťte se urychleně na značkový servis.

Pokud se rozsvítí spolu s kontrolkou®a zazní-li přitom zvukový signál, znamená to závadu na nabíjecím okruhu 12 V akumulátoru. Okamžitě zastavte vozidlo a obraťte se na zástupce značky.

Kontrolka zatažení ruční brzdy a kontrolka pro detekci poruchy brzdového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování a zhasne, jakmile je ruční brzda povolena.

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou®a zazní zvukový signál, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Výstražná kontrolka elektrotechnického systému

Pokud se varovná kontrolka rozsvítí, znamená to, že je teplota trakčního akumulátoru nebo motoru příliš vysoká. Jeďte plynuleji.

Rozsvícení varovné kontrolky může být provázeno poklesem výkonu vozidla.

Kontrolka nízké hladiny nabití hnacího akumulátoru

Rozsvítí se, když hladina nabití hnacího akumulátoru dosáhne na práh rezervy. Přejděte na odstavec „Displeje a indikátory“ v kapitole 1.

Výstražná kontrolka elektrotechnického systému

Pokud se rozsvítí za jízdy, signalizuje elektrotechnickou závadu na elektrickém obvodu „58 V“. obraťte se urychleně na značkový servis.

Pokud je vozidla nastartované nebo jede, popř. pokud blikne®výstražná kontrolka a zazní zvukový signál, znamená to, že krytka dobíjení je otevřená nebo není zcela uzavřená. Zastavte vozidlo, vypněte zapalování a ujistěte se, že je nabíjecí kabel odpojen a kryt je řádně uzavřen.