Zpět na seznam

VNĚJŠÍ OSVĚTLENÍ A SIGNALIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Denní světla

Tlumená světla se rozsvítí bez stisknutí páčky A hned po zapnutí motoru.

u Obrysová světla

Otáčejte koncem 1 páčky A, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 2.

Osvětlení přístrojové desky se ztlumí.

k Tlumená světla

Ruční funkce

Otáčejte koncem 1 páčky A, dokud se neobjeví odpovídající symbol proti značce 2.

Při vypnutém zapalování není možné spustit světla (aby světla nemohla svítit, když je auto zaparkováno).

á Dálková světla

Když je páčka A v poloze k, přitáhněte ji k sobě. Na přístrojové desce se rozsvítí příslušná kontrolka.

Pro návrat do polohy pro tlumená světla páčku A opět přitáhněte směrem k sobě.

e Zhasnutí světel

Uveďte páčku do počáteční polohy. Při spuštění motoru tlumená světla zůstanou spuštěna. Zhasnou při vypnutí motoru.

Když vozidlo jede s maximálním přípustným zatížením (viz odstavec „Hmotnosti“ v kapitole 6), je třeba tlumená světla nastavit při tomto použití v autorizovaném servise.

Zvuková signalizace při nezhasnutých světlech

Pokud páčka není po vypnutí zapalování vrácena do původní polohy e, ozve se čtyřikrát varovný zvukový signál.

Reflektory 3

Nezapomeňte pravidelně kontrolovat stav bočních reflektorů. V případě poškození díly vyměňte.